51.8142271,-3.8625442999999677,13

Contact us

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynamman, Ammanford
Carmarthenshire, SA18 1AH

Tel:01269 822 108
Email:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 Cathryn IMG 1409 Sarah Sue

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

HOMEWORK

Homework will be sent out every Friday and is due back the following Monday.

 Homework

FRUIT

We have snack time every moring where your child is able to bring a piece of fruit or a healthy snack. Please ensure that all fruit or fruit pots are clearly labled with your child's name.

 

Fruit

 

PE ACTIVITIES

Foundation Phase M (Miss Thomas) children will be undertaking P.E. activities on Wednesday. Your child will need suitable clothing to undertake these activities, e.g. shorts, T-shirt & black plimsolls . Please bring these to School as soon as possible. They will be kept in the bags supplied.

 

Pe

 

UNIFORM 

Please can you make sure all of your child's uniform is labelled with his/her name.

 Uniform

 

 If you have any questions or concerns regarding your child’s work and/or wellbeing at school please do not hesitate to contact us.

Thank you

Miss Thomas

 

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Personal and Social Development, Well-Being and Cultural Diversity

 

Tymor 1 - Thema:     i) Myfi     ii) Lliw 

Datblygiad Personol – Caiff sgiliau plant eu datblygu ar draws yr holl feusydd dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy brofiadau, a gynhelir dan do ac yn yr awyr agored. Cyfleoedd i blant dyfu’n annibynnol o safbwynt diwallu eu hanghenion o ran hylendid personol, a bod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch personol.
Datblygiad Cymdeithasol – Cyfleoedd i blant fod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill a’u parchu. Datblygu deallteriaeth o ddisgwyliadau’r lleoliad/ysgol o ran ymddygiad, adeall bod rheolau’n hanfodol mewn cymuned drefnus – straeon Fflic a Fflac ar y BGRh. Magu hyder i gyd- chwarae a chydweithio ag eraill.
Datblygiad Moesol ac Ysbrydol – Cyfleoedd i blant ymateb i syniadau a chwestiynau’n frwdfrydig, yn sensitif ac yn reddfol. Siarad am yr hyn sy’n dda ac yn ddrwg, yn gywir ac yn anghywir, yn deg ac yn annheg drwy storiau a gwylio BGRh. a chael trafodaethau. Defnyddio storiau neu sefyllfaoedd moesol syml.
Lles – Cyfleoedd i blant bod yn ymwybodol o’u teimladau eu hunain a datblygu’r gallu i’w mynegi mewn ffordd briodol. Dangos gofal, parch a hoffter at blant eraill, oedolion a’u hamgylchedd defnyddio storiau, weithiau. Gwybodaeth syml o’r ffaith bod ymarfer corff a hylendid a’r mathau cywir o fwyd a diod yn bwysig er mwyn cael corff iach – gwneud a bwyta ffrwythau salad, bwydydd da a drwg.

 

 

Tymor 2 – Thema:    i) Teithio      ii) Tywydd 

Datblygiad Personol - Caiff sgiliau plant eu datblygu ar draws yr holl feusydd dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy brofiadau, a gynhelir dan do ac yn yr awyr agored.
Cyfleoedd i blant dyfu’n annibynnol o safbwynt diwallu eu hanghenion o ran hylendid personol, a bod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch personol.
Datblygiad Cymdeithasol - Cyfleoedd i blant fod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill a’u parchu. Datblygu deallteriaeth o ddisgwyliadau’r lleoliad/ysgol o ran ymddygiad, adeall bod rheolau’n hanfodol mewn cymuned drefnus – straeon Fflic a Fflac ar y BGRh. Magu hyder i gyd- chwarae a chydweithio ag eraill.
Datblygiad Moesol ac Ysbrydol - Cyfleoedd i blant ymateb i syniadau a chwestiynau’n frwdfrydig, yn sensitif ac yn reddfol. Siarad am yr hyn sy’n dda ac yn ddrwg, yn gywir ac yn anghywir, yn deg ac yn annheg drwy storiau a gwylio BGRh. a chael trafodaethau. Defnyddio storiau neu sefyllfaoedd moesol syml.
Lles - Cyfleoedd i blant bod yn ymwybodol o’u teimladau eu hunain a datblygu’r gallu i’w mynegi mewn ffordd briodol. Dangos gofal, parch a hoffter at blant eraill, oedolion a’u hamgylchedd defnyddio storiau, weithiau. Gwybodaeth syml o’r ffaith bod ymarfer corff a hylendid a’r mathau cywir o fwyd a diod yn bwysig er mwyn cael corff iach – son am fwydydd ‘da’ a ‘drwg’, blasu gwahanol ffrwythau a llysiau. Picnic i’r gofod - gwneud brechdanau, a.y.y.b.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Datblygiad Personol - Caiff sgiliau plant eu datblygu ar draws yr holl feusydd dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy brofiadau, a gynhelir dan do ac yn yr awyr agored. Cyfleoedd i blant dyfu’n annibynnol o safbwynt diwallu eu hanghenion o ran hylendid personol, a bod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch personol.
Datblygiad Cymdeithasol - Cyfleoedd i blant fod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill a’u parchu. Datblygu dealltwriaeth o ddisgwyliadau’r lleoliad/ysgol o ran ymddygiad, adeall bod rheolau’n hanfodol mewn cymuned drefnus – straeon Fflic a Fflac ar y BGRh. ac ystod o storiau, defnyddio pypedau, chwarae rôl a drama. Magu hyder i gyd- chwarae a chydweithio ag eraill.
Datblygiad Moesol ac Ysbrydol - Cyfleoedd i blant ymateb i syniadau a chwestiynau’n frwdfrydig, yn sensitif ac yn reddfol. Siarad am yr hyn sy’n dda ac yn ddrwg, yn gywir ac yn anghywir, yn deg ac yn annheg drwy storiau a gwylio BGRh. a chael trafodaethau. Defnyddio storiau neu sefyllfaoedd moesol syml.
Lles - Cyfleoedd i blant bod yn ymwybodol o’u teimladau eu hunain a datblygu’r gallu i’w mynegi mewn ffordd briodol. Dangos gofal, parch a hoffter at blant eraill, oedolion a’u hamgylchedd defnyddio storiau, weithiau. Gwybodaeth syml o’r ffaith bod ymarfer corff a hylendid a’r mathau cywir o fwyd a diod yn bwysig er mwyn cael corff iach – blasu bwydydd da e.e.ffrwythau a llysiau, cynnyrch y fferm, llysiau rydyn wedi plannu ynein gardd ysgol.  

 

 

 

Language, Literacy and Communication Skills

Tymor 1 - Thema:    i) Myfi    ii) Lliw 

Llafaredd – Bydd y plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith. Byddant yn datblygu eu sgiliau drwy siarad, defnyddio iaith arwyddo/cyfathrebu a gwrando. Cyfleoedd i blant i ddysgu rhigymau, hwiangerddi, caneuon, storiau a cherddi syml gan gynnwys TGCh. Dylid eu hannog i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol a gweithgareddau chwarae rôl a dychmygol mewn grwp. Annog y plant i gyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau trwy amrywiaeth o gyfryngau a thrwy adeiladu ar brofiadau blaenorol.
Darllen – Cyfleoedd i blant glywed darlleniadau bywiog o amrywiaeth o ffynonellau, cael eu cyflwyno’n helaeth i lyfrau, storiau a geiriau sydd o’u cwmpas. Defnyddio a dewis llyfrau sy’n addas i’r thema h.y. Myfi a Lliw. Cael profiad o ystod eang o brint a ffontiau gan gynnwys llyfrau, lluniau, cardiau fflach gan ddefnyddio TGCh. fel y bo’n briodol, sy’n cynnwys iaith sy’n dilyn patrwm ac iaith sy’n addas. Defnyddio stori ‘Yr Iar Fach Goch’ ar ddull ‘Pie Corbett’ y tymor hwn .
Ysgrifennu – Galluogi plant i fwynhau arbrofi â chyfathrebu ysgrifenedig a gwneud cynnydd o safbwynt eu gallu i gyfathrebu trwy arbrofi a gwneud marciau, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau – pensiliau/pen/paent/BGRh./tywod, gloop a.a.
Cyfleoedd i blant cynhyrchu darnau o ysgrifennu cynnar - gweithgareddau sy’n caniatau yddynt ddilyn dros ben, o dan neu ymuno llinellau, tynnu lluniau, a gaiff eu cynllunio.
Dechrau deall y cyslltiadau a’r gwahaniaethau rhwng print a lluniau, a rhwng llythrennau. Cyfleoedd i blant gyfathrebu gan ddefnyddio symbolau a lluniau – e.e. tynnu lluniau o lyfr stori. Defnyddio gweithgareddau allan o’r cynlluniau ‘CHATT’ a ‘Llythrennau a Synau’ yn ddyddiol i hybu a datblygu sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu y plant.  

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Llafaredd – Bydd y plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith. Byddant yn datblygu eu sgiliau drwy siarad, defnyddio iaith arwyddo/cyfathrebu a gwrando. Cyfleoedd i blant i ddysgu rhigymau, hwiangerddi, caneuon, storiau a cherddi syml gan gynnwys TGCh. Dylid eu hannog i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol a gweithgareddau chwarae mewn grwp. Annog y plant i gyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau trwy amrywiaeth o gyfryngau a thrwy adeiladu ar brofiadau blaenorol.
Darllen – Cyfleoedd i blant glywed darlleniadau bywiog o amrywiaeth o ffynonellau, cael eu cyflwyno’n helaeth i lyfrau, storiau a geiriau sydd o’u cwmpas. Defnyddio a dewis llyfrau sy’n addas i’r thema – Teithio a’r Tywydd, edrych ar lyfrau gydag oedolyn neu heb oedolyn. Cael profiad o ystod eang o brint a ffontiau gan gynnwys llyfrau, lluniau, cardiau fflach gan ddefnyddio TGCh. fel y bo’n briodol, sy’n cynnwys iaith sy’n dilyn patrwm ac iaith sy’n addas. Defnyddio stori ‘Y Tri Mochyn Bach’ ar ddull ‘Pie Corbett’ y tymor hwn.
Ysgrifennu – Galluogi plant i fwynhau arbrofi â chyfathrebu ysgrifenedig a gwneud cynnydd o safbwynt eu gallu i gyfathrebu trwy arbrofi a gwneud marciau, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau – pensiliau/pen/paent/BGRh./tywod a.a.
Cyfleoedd i blant cynhyrchu darnau o ysgrifennu cynnar - gweithgareddau sy’n caniatau yddynt ddilyn dros ben, o dan neu ymuno llinellau, tynnu lluniau, a gaiff eu cynllunio.
Dechrau deall y cyslltiadau a’r gwahaniaethau rhwng print a lluniau, a rhwng llythrennau. Cyfleoedd i blant gyfathrebu gan ddefnyddio symbolau a lluniau – e.e. tynnu lluniau o stori. Defnyddio gweithgareddau allan o’r cynlluniau ‘CHATT’ a ‘Llythrennau a Synau’ yn ddyddiol i hybu a datblygu sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu y plant.  

 

Tymor 3 – Thema: Anifeiliaid 

Llafaredd – Bydd y plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith. Byddant yn datblygu eu sgiliau drwy siarad, defnyddio iaith arwyddo/cyfathrebu a gwrando. Cyfleoedd i blant i ddysgu rhigymau, hwiangerddi, caneuon, storiau a cherddi syml. Dylid eu hannog i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol a gweithgareddau chwarae rôl a dychmygol mewn grwp. Annog y plant i gyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau trwy amrywiaeth o gyfryngau a thrwy adeiladu ar brofiadau blaenorol.
Darllen – Cyfleoedd i blant glywed darlleniadau bywiog o amrywiaeth o ffynonellau, cael eu cyflwyno’n helaeth i lyfrau, storiau a geiriau sydd o’u cwmpas. Defnyddio a dewis llyfrau sy’n addas i’r thema – Anifeiliaid, edrych ar lyfrau gydag oedolyn neu heb oedolyn. Cael profiad o ystod eang o brint a ffontiau gan gynnwys llyfrau, lluniau, cardiau fflach gan ddefnyddio TGCh.fel y bo’n briodol, sy’n cynnwys iaith sy’n dilyn patrwm ac iaith sy’n addas. Defnyddio stori ‘Tri Bili Bwch Gafr’ ar ddull ‘Pie Corbett’ y tymor hwn .
Ysgrifennu – Galluogi plant i fwynhau arbrofi â chyfathrebu ysgrifenedig a gwneud cynnydd o safbwynt eu gallu i gyfathrebu trwy arbrofi a gwneud marciau, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau – pensiliau/pen/paent/BGRh./tywod a.a.
Cyfleoedd i blant cynhyrchu darnau o ysgrifennu cynnar - gweithgareddau sy’n caniatau yddynt ddilyn dros ben, o dan neu ymuno llinellau, tynnu lluniau, a gaiff eu cynllunio. Dechrau deall y cyslltiadau a’r gwahaniaethau rhwng print a lluniau, a rhwng llythrennau, dechrau ffurfio dros ben ac o dan llythrennau a geiriau’n gywir.
Cyfleoedd blant gyfathrebu gan ddefnyddio symbolau a lluniau – e.e. tynnu lluniau o stori. Defnyddio gweithgareddau allan o’r cynlluniau ‘CHATT’ a ‘Llythrennau a Synau’ yn ddyddiol i hybu a datblygu sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu y plant. 

Mathematical Development

Tymor 1 - Thema:     i) Myfi     ii) Lliw 

Yn ystod y tymor bydd y plant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgareddau llafar, ymarferol a chwarae. Dylid rhoi cyfleoedd i blant ddefnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol, ac i ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh. fel dulliau archwilio rhif, cael data bywyd go iawn a chyflwyno eu casgliadau.
Rhif - Cyfleoedd i blant ddatblygu diddordeb mewn rhifau; defnyddio enwau rhifau’n gywir gan gysylltu’r symbol a’r sain; cyfrif, darllen, ysgrifennu, cymharu a threfnu rhifau. Defnyddio rhifau’n naturiol yn eu chwarae a gweithgareddau bob dydd gan gynnwys rhigymau rhif, caneuon, storiau gweithgareddau cyfrif o Gymru , arsylwi ar rifau a phatrymau yn yr amgylchedd a bywyd bob dydd.
Mesurau ac Arian – Cyfleoedd i blant ddeall a defnyddio mesurau drwy cymharu a threfnu dau neu ragor o wrthrychau yn ol i) mas ii) hyd/uchder drwy arsylwi arnynt yn uniongyrchol, deall a defnyddio cynhwysedd trwy lenwi neu wacau cynwysyddion. Cyfleoedd i blant i wybod pa amser o’r dydd yw hi mewn perthynas a gweithgareddau dyddiol rheolaidd. Gwithgareddau chwarae rôl i ddechrau deall a defnyddio arian a’r defnydd a wneir ohono.
Siap, safle a symud – Cyfleoedd i blant chwarae gyda siapiau 2D a 3D, gwneud modelau a lluniau. Adnabod siapiau yn eu hamgylcheddau, adnabod a gwybod enwau’r siapiau 2D mwyaf cyffredin. Dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer symudiadau syml – gweithgareddau corfforol, ‘helfa drysor’, tasgau TGCh. Trin Data – Cyfleoedd i blant gasglu , cynrychioli a dehongli data drwy didoli a dosbarthu setiau o wrthrychau gan ddefnyddio un neu ragor o feini prawf. Casglu data ar gyfer amrywiaeth o ddibenion diffiniedig ac o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys TGCh. Mynegi data a gasglwyd gan ddefnyddio gwrthrychau go iawn a lluniau. 

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii)Tywydd 

Yn ystod y tymor bydd y plant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgareddau llafar, ymarferol a chwarae. Dylid rhoi cyfleoedd i blant ddefnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol, ac i ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh. fel dulliau archwilio rhif, cael data bywyd go iawn a chyflwyno eu casgliadau.
Rhif - Cyfleoedd i blant ddatblygu diddordeb mewn rhifau; defnyddio enwau rhifau’n gywir gan gysylltu’r symbol a’r sain; cyfrif, darllen, ysgrifennu, cymharu a threfnu rhifau. Defnyddio rhifau’n naturiol yn eu chwarae a gweithgareddau bob dydd gan gynnwys rhigymau rhif, caneuon, storiau gweithgareddau cyfrif o Gymru , arsylwi ar rifau a phatrymau yn yr amgylchedd a bywyd bob dydd.
Mesurau ac Arian – Cyfleoedd i blant ddeall a defnyddio mesurau drwy cymharu a threfnu dau neu ragor o wrthrychau yn ol i) mas ii) hyd/uchder drwy arsylwi arnynt yn uniongyrchol, deall a defnyddio cynhwysedd trwy lenwi neu wacau cynwysyddion. Cyfleoedd i blant i wybod pa amser o’r dydd yw hi mewn perthynas a gweithgareddau dyddiol rheolaidd. Gwithgareddau chwarae rôl i ddechrau deall a defnyddio arian a’r defnydd a wneir ohono.
Siap, safle a symud – Cyfleoedd i blant chwarae gyda siapiau 2D a 3D, gwneud modelau a lluniau. Adnabod siapiau yn eu hamgylcheddau, adnabod a gwybod enwau’r siapiau 2D mwyaf cyffredin. Dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer symudiadau syml – gweithgareddau corfforol, ‘helfa drysor’, tasgau TGCh. Trin Data – Cyfleoedd i blant gasglu , cynrychioli a dehongli data drwy didoli a dosbarthu setiau o wrthrychau gan ddefnyddio un neu ragor o feini prawf. Casglu data ar gyfer amrywiaeth o ddibenion diffiniedig ac o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys TGCh. Mynegi data a gasglwyd gan ddefnyddio gwrthrychau go iawn a lluniau.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Yn ystod y tymor bydd y plant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgareddau llafar, ymarferol a chwarae. Dylid rhoi cyfleoedd i blant ddefnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol, ac i ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh. fel dulliau archwilio rhif, cael data bywyd go iawn a chyflwyno eu casgliadau.
Rhif - Cyfleoedd i blant ddatblygu diddordeb mewn rhifau; defnyddio enwau rhifau’n gywir gan gysylltu’r symbol a’r sain; cyfrif, darllen, ysgrifennu, cymharu a threfnu rhifau. Defnyddio rhifau’n naturiol yn eu chwarae a gweithgareddau bob dydd gan gynnwys rhigymau rhif, caneuon, storiau gweithgareddau cyfrif o Gymru , arsylwi ar rifau a phatrymau yn yr amgylchedd a bywyd bob dydd. Dechrau symud o gyfrif tuag ymlaen/tuag yn ol (1 yn fwy/un yn llai) .
Mesurau ac Arian – Cyfleoedd i blant ddeall a defnyddio mesurau drwy cymharu a threfnu dau neu ragor o wrthrychau yn ol i) mas ii) hyd/uchder drwy arsylwi arnynt yn uniongyrchol, deall a defnyddio cynhwysedd trwy lenwi neu wacau cynwysyddion. Cyfleoedd i blant i wybod pa amser o’r dydd yw hi mewn perthynas a gweithgareddau dyddiol rheolaidd. Gwithgareddau chwarae rôl i ddechrau deall a defnyddio arian a’r defnydd a wneir ohono.
Siap, safle a symud – Cyfleoedd i blant chwarae gyda siapiau 2D a 3D, gwneud modelau a lluniau. Adnabod siapiau yn eu hamgylcheddau, adnabod a gwybod enwau’r siapiau 2D a 3D mwyaf cyffredin (yn ôl gallu’r plant). Dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer symudiadau syml – gweithgareddau corfforol, ‘helfa drysor’, tasgau TGCh.
Trin Data – Cyfleoedd i blant gasglu , cynrychioli a dehongli data drwy didoli a dosbarthu setiau o wrthrychau gan ddefnyddio un neu ragor o feini prawf. Casglu data ar gyfer amrywiaeth o ddibenion diffiniedig ac o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys TGCh. Mynegi data a gasglwyd gan ddefnyddio gwrthrychau go iawn a lluniau. 

 

 

 

 

 

Knowledge and Understanding of the World

Tymor 1 - Thema: i) Myfi ii) Lliw 

Lleoedd a phobl - Dylai plant brofi’r byd cyfarwydd trwy ymholi, gan archwilio yr amgylchedd a geir dan do ac yn yr awyr agored. Cynnig profiadau iddynt sy’n eu helpu i ddysgu am leoliad eu hardal leol, a sut i ddilyn cyfarwyddiadau syml. Adnabod y nodweddion naturiol, e.e.mynyddoedd, a’r nodweddion a grewyd gan ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, yn eu hardal eu hunain. Dysgu am lleoedd y mae pobl yn gweithio, pobl sy’n ein helpu. Ymchwilio i sut mae lleoedd yn newid, e.e. y tywydd a’r tymhorau
Amser a phobl – Cyfleoedd i blant roi digwyddiadau, trefniadau arferol a newidiadau mewn trefn yn syml, e.e. trefn y dydd, mewn stori a lluniau. Adnabod y newidiadau a gaiff eu hachosi gan dreigl amser, e.e. newidiadau sy’n digwydd iddynt hwy eu hunain – pan oeddwn yn fabi.
Fi fy hun a phethau byw eraill – Dysgu gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a’r amgylchedd. Dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol a phlanhigion, a dysgu am y modd y cânt eu defnyddio. Arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu grwpio – ffrwythau, llysiau, anifeiliaid a dail yr Hydref. Adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill. Dysgu am y synhwyrau y mae pobl yn eu defnyddio i’w galluogi i fod yn ymwybodol o’r byd sydd o’u cwmpas.Adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored. Gwybodaeth syml am anifeiliaid a dail yr Hydref.
Fi fy hun a phethau nad ydynt yn fyw – Cyfleoedd i blant arbrofi á gwahanol wrthrychau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grŵpiau yn ôl nodweddion syml, e.e. pethau sy’n symud gyda olwynion / dim olwynion. Arbrofi a gwahanol ddeunyddiau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grwpiau yn ôl priodweddau syml. Edrych ar wahanol ddeunyddiau synthetig a naturiol, a gallu gwahaniaethu rhyngddynt. Cyfleoedd i blant arbrofi sut mae rhai deunyddiau yn newid eu siap wrth drafod á chwarae gyda’r toes. 

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Lleoedd a phobl - Mae’r plant yn cael profiad o’r byd cyfarwydd trwy ymholi, gan archwilio yr amgylchedd a geir dan do ac yn yr awyr agored. Cynnig profiadau iddynt sy’n eu helpu i ddysgu am leoliad eu hardal leol, a sut i ddilyn cyfarwyddiadau syml ac i adnabod y nodweddion naturiol, e.e.mynyddoedd, a’r nodweddion a grewyd gan ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, yn eu hardal eu hunain. Dysgu am lleoedd y mae pobl yn gweithio, pobl sy’n ein helpu ac ymchwilio i sut mae lleoedd yn newid, e.e. y tywydd a’r tymhorau
Amser a phobl – Cyfleoedd i blant roi digwyddiadau, trefniadau arferol a newidiadau mewn trefn yn syml, e.e. trefn y dydd, mewn stori a lluniau. Adnabod y newidiadau a gaiff eu hachosi gan dreigl amser, e.e. newidiadau sy’n digwydd iddynt hwy eu hunain.
Fi fy hun a phethau byw eraill - Dysgu gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a’r amgylchedd
Dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol, defnyddio caneuon/ hwiangerddi, a dysgu am y modd y cânt eu defnyddio a phlanhigion – blodau’r Gwanwyn. Arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu grwpio – anifeiliaid gwledydd oer a phlanhigion tymor y Gwanwyn. Adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill. Dysgu am y synhwyrau y mae pobl yn eu defnyddio i’w galluogi i fod yn ymwybodol o’r byd sydd o’u cwmpas. Adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored. Dysgu am fywyd newydd ystod tymor y Gwanwyn.
Fi fy hun a phethau nad ydynt yn fyw – Cyfleoedd i blant arbrofi a gwahanol wrthrychau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grŵpiau yn ôl nodweddion syml, e.e. pethau sy’n symud gyda olwynion / dim olwynion. Arbrofi a gwahanol ddeunyddiau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grwpiau yn ôl priodweddau syml. Edrych ar wahanol ddeunyddiau synthetig a naturiol, a gallu gwahaniaethu rhyngddynt. Gwersi coginio i ddeall sut mae rhai deunyddiau yn newid eu siap wrth iddynt gael eu twymo neu’n hoeri e.e dŵr i wneud iá, siocled i wneud nythod, gwneud pice mân a ‘ffrois’. 

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Lleoedd a phobl - Dylai plant brofi’r byd cyfarwydd trwy ymholi, gan archwilio yr amgylchedd a geir dan do ac yn yr awyr agored. Cynnig profiadau iddynt sy’n eu helpu i ddysgu am leoliad eu hardal leol, a sut i ddilyn cyfarwyddiadau syml. Adnabod y nodweddion naturiol, e.e.mynyddoedd, a’r nodweddion a grewyd gan ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, yn eu hardal eu hunain. Dysgu am lleoedd y mae pobl yn gweithio, pobl sy’n ein helpu. Ymchwilio i sut mae lleoedd yn newid, e.e. y tywydd a’r tymhorau
Amser a phobl – Cyfleoedd i blant roi digwyddiadau, trefniadau arferol a newidiadau mewn trefn yn syml, e.e. trefn y dydd, mewn stori. Adnabod y newidiadau a gaiff eu hachosi gan dreigl amser, e.e. newidiadau sy’n digwydd iddynt hwy eu hunain – edrych a gwylio ar lluniau/fideo o’r plant eu hun ers cychwyn yr ysgol.
Fi fy hun a phethau byw eraill - Dysgu gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a’r amgylchedd
Dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol a phlanhigion, a dysgu am y modd y cânt eu defnyddio. Arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu grwpio – anifeiliaid y fferm a’r jyngl, trychfilod, creaduriaid y môr a phlanhigion tymor yr Haf. Adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill. Dysgu am y synhwyrau y mae pobl yn eu defnyddio i’w galluogi i fod yn ymwybodol o’r byd sydd o’u cwmpas.Adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored. Dysgu am fywyd newydd ystod tymor yr Haf.
Fi fy hun a phethau nad ydynt yn fyw – Cyfleoedd i blant arbrofi a gwahanol wrthrychau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grŵpiau yn ôl nodweddion syml. Gwybodaeth syml bod goleuni’n dod o amrywiaeth o ffynonellau, megis yr Haul a bod tywyllwch yn deillio o ddiffyg goleuni. Arbrofi a gwahanol ddeunyddiau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grwpiau yn ôl priodweddau syml. Edrych ar wahanol ddeunyddiau synthetig a naturiol, a gallu gwahaniaethu rhyngddynt. Cyfleoedd i blant arbrofi sut mae rhai deunyddiau yn newid eu siap wrth iddynt gael eu hymestyn,eu gwasgu, eu plygu, eu troi, eu twymo neu’u hoeri – gwneud ac yna chwarae gyda’r toes. 

 

Physical Development

Tymor 1 – Thema: i) Myfi ii) Lliw 

Personol – Cyfleodd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy’n cynnig modd iddynt weithio fel unigolion, gyda phartner ac mewn grwpiau bach. Cyfleoedd i blant i ddatblygu eu sgiliau cydsymud ac echddygol bras drwy cymryd rhan yn y gwersi ymarfer corff dan do ac yn yr awyr agored. Datblygu rheolaeth symudiadau’r corff :– gwella’n raddol eu rheolaeth ar wahanol siapiau, lefelau a chyfeiriadau teithio - cerdded, rhedeg, neidio. Cymryd rhan mewn gwhanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys y rheiny a gychwynir gan y plant i ddatblygu eu sgiliau llawdriniol manwl ac i ddefnyddio a thrin ystod o declynnau h.y. defnyddio pensiliau, pennau, craeonnau, gwnio, adnoddau crefft a toes, teganau’r dosbarth gan gynnwys TGCh. gwaith ar y BGRh. Bee-Bot, I.Pad.
Gweithgareddau i ddatblygu eu sgiliau drwy archwilio eu hamgylcheddau yn yr awyr agored drwy ddefnyddio ystod o symbyliadau ac offer mawr a bach h.y. ffram ddringo, sleid, peli, blociau mawr.
Chwarae anturus a chorfforol – Cyfleoedd i blant ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y mae eu cyrff yn symud ac i symud yn ddiogel, gan ddangos rheolaeth a sgiliau cydsymud cynyddol. Cymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau a gêmau sylfaenol sy’n ymwneud â theithio, gan gynnwys camu, neidio a glanio, rholio, troi, dringo, pedlo beiciau wrth ddefnyddio ystod o offer a chyfarpar. Deall, gwerthfawrogi a mwynhau’r gwahaniaeth rhwng rhedeg, cerdded a neidio. Chwarae adeiladol ‘Bob y Bilder’.
Iechyd, ffitrwydd a diogelwch – Cyfleoedd i blant ddechrau deall bod ymarfer corff rheolaidd yn gwella iechyd a ffitrwydd. Deall bod cymryd rhan yn y gwersi yn helpu rhannau’r corff i weithio’n dda. Cyflwyno’r plant sut i ymateb a dilyn cyfarwyddiadau syml ynglyn â theithio o gwmpas yr ystafell – cerdded, rhedeg, neidio, cropian …
Gweithgareddau sy’n caniatau y plant i ddefnyddio siswrn i dorri o amgylch siapiau syml, ac i ddechrau deall y pwysigrwydd sut i ddefnyddio offer yn ddiogel.

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Personol –– Cyfleodd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy’n cynnig modd iddynt weithio fel unigolion, gyda phartner ac mewn grwpiau bach, rhannu syniadau a helpu ei gilydd I wella eu gwaith. Cyfleoedd i blant i ddatblygu eu sgiliau cydsymud ac echddygol bras drwy cymryd rhan yn y gwersi ymarfer corff dan do ac yn yr awyr agored. Datblygu rheolaeth symudiadau’r corff: – gwella’n raddol eu rheolaeth ar wahanol siapiau, lefelau a chyfeiriadau teithio - cerdded, rhedeg, neidio. Cysylltu’r gweithredoedd syml mewn dilyniant (2 yn unig).
Cymryd rhan mewn gwhanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys y rheiny a gychwynir gan y plant i ddatblygu eu sgiliau llawdriniol manwl ac i ddefnyddio a thrin ystod o declynnau h.y. defnyddio pensiliau, pennau, craeonnau, gwnio, adnoddau crefft a toes, teganau’r dosbarth gan gynnwys TGCh. gwaith ar y BGRh. Bee-Bot, I.Pad. Gweithgareddau i ddatblygu eu sgiliau drwy archwilio eu hamgylcheddau yn yr awyr agored drwy ddefnyddio ystod o symbyliadau ac offer mawr a bach h.y. ffram ddringo, sleid, peli, blociau
Chwarae anturus a chorfforol – Cyfleoedd i blant ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y mae eu cyrff yn symud ac i symud yn ddiogel, gan ddangos rheolaeth a sgiliau cydsymud cynyddol. Cymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau a gêmau sylfaenol sy’n ymwneud â theithio, gan gynnwys camu, neidio a glanio, rholio, troi, dringo, pedlo beiciau wrth ddefnyddio ystod o offer a chyfarpar. Deall, gwerthfawrogi a mwynhau’r gwahaniaeth rhwng rhedeg, cerdded a neidio. Chwarae adeiladol i greu cerbydau gyda olwynion sy’n gallu symud.
Iechyd, ffitrwydd a diogelwch – Cyfleoedd i blant ddechrau deall bod ymarfer corff rheolaidd yn gwella iechyd a ffitrwydd. Deall bod cymryd rhan yn y gwersi yn helpu rhannau’r corff i weithio’n dda. Cyflwyno’r plant sut i ymateb a dilyn cyfarwyddiadau syml ynglyn â teithio o gwmpas yr ystafell ac i ddefnyddio cyfarpar mawr ac offer bach yn ddiogel.
Cyfleoedd i blant ddisgrifio’r hyn sy’n digwydd a sut y maent yn ymddangos ac yn teimlo ar ôl gwneud ymarfer corff. Gweithgareddau sy’n caniatau y plant i ddefnyddio siswrn i dorri o amgylch siapiau syml a mwy cymleth, ac i ddechrau deall y pwysigrwydd sut i ddefnyddio offer yn ddiogel.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Personol –– Cyfleodd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy’n cynnig modd iddynt weithio fel unigolion, gyda phartner ac mewn grwpiau bach, rhannu syniadau a helpu ei gilydd i wella eu gwaith. Cyfleoedd i blant i ddatblygu eu sgiliau cydsymud ac echddygol bras drwy cymryd rhan yn y gwersi ymarfer corff dan do ac yn yr awyr agored. Datblygu rheolaeth symudiadau’r corff: – gwella’n raddol eu rheolaeth ar wahanol siapiau, lefelau a chyfeiriadau teithio - cerdded, rhedeg, neidio. Cysylltu’r gweithredoedd syml mewn dilyniant (2 yn unig).
Cymryd rhan mewn gwhanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys y rheiny a gychwynir gan y plant i ddatblygu eu sgiliau llawdriniol manwl ac i ddefnyddio a thrin ystod o declynnau h.y. defnyddio pensiliau, pennau, craeonnau, gwnio, adnoddau crefft a toes, teganau’r dosbarth gan gynnwys TGCh. gwaith ar y BGRh. Bee-Bot, I.Pad. Gweithgareddau i ddatblygu eu sgiliau drwy archwilio eu hamgylcheddau yn yr awyr agored drwy ddefnyddio ystod o symbyliadau ac offer mawr a bach h.y. ffram ddringo, sleid, peli, blociau
Chwarae anturus a chorfforol – Cyfleoedd i blant ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y mae eu cyrff yn symud ac i symud yn ddiogel, gan ddangos rheolaeth a sgiliau cydsymud cynyddol. Cymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau a gêmau sylfaenol sy’n ymwneud â theithio fel anifeiliaid, gan gynnwys camu, neidio a glanio, rholio, troi, dringo, pedlo beiciau wrth ddefnyddio ystod o offer a chyfarpar. Deall, gwerthfawrogi a mwynhau’r gwahaniaeth rhwng rhedeg, cerdded a neidio. Ymarfer mabolgampau.
Iechyd, ffitrwydd a diogelwch – Cyfleoedd i blant ddechrau deall bod ymarfer corff rheolaidd yn gwella iechyd a ffitrwydd. Deall bod cymryd rhan yn y gwersi yn helpu rhannau’r corff i weithio’n dda. Cyflwyno’r plant sut i ymateb a dilyn cyfarwyddiadau syml ynglyn â theithio o gwmpas yr ystafell ac I ddefnyddio cyfarpar mawr ac offer bach. Cyfleoedd i blant ddisgrifio’r hyn sy’n digwydd a sut y maent yn ymddangos ac yn teimlo ar ol gwneud ymarfer corff.
Gweithgareddau sy’n caniatau y plant i ddefnyddio siswrn i dorri o amgylch siapiau syml ac mwy cymleth, ac i ddechrau deall y pwysigrwydd sut i ddefnyddio offer yn ddiogel. 

 

 

Creative Development

Tymor 1 - Thema: i) Myfi ii) Lliw

Celf, crefft a dylunio – Cyfleoedd i blant ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. Archwilio ystod eang o symbyliadau, datblygu eu gallu i gyfleu eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill. Dechrau archwilio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau ac arbrofi â hwy, datblygu a defnyddio eu dealltwriaeth o liwiau, llinellau, tôn, gwead, patrwm, siâp a ffurf yn syml. Plant i greu darn o waith peintio lluniau e.e. gwynebau / myfi / lliwiau’r gath / yr enfys / Elfed yr eliffant; gwaith printio gyda ystod o declynnau i wneud afalau/ /ffrwythau / dail yr hydref. Gwaith ‘collage’ i wneud anifeiliaid yr Hydref, noson tân gwyllt, ac amryw o addurniadau ar gyfer y Nadolig. Gwaith chwarae â toes cymysgu, siapio, modelu, trefnu er mwyn creu eu delweddau a gwrthrychau eu hunain ac i ddilyn cardiau gyda heriau syml.
Cerddoriaeth – Mae sgiliau cerddorol y plant yn cael eu meithrin a’u hybu wrth iddynt ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a’u profiad. Mae’r gweithgareddau cerdd creadigol yn galluogi’r plant i archwilio ystod o ffynonellau sain ac arbrofi â gwahanol ffyrdd o gynhyrchu a threfnu seiniau, creu eu syniadau cerddorol eu hunain a chyfrannu i gyfansoddiadau syml iawn. Rhoi cyfleoedd i chwarae patrymau rhythmig syml ar amrywiaeth o offerynnau cyfarwydd – drwm, tambwrin ..... Adnabod a disgrifio seiniau cryf / tawel, cyflym / araf, a gwrando ar ystod o gerddoriaeth ac ymateb iddi e.e. C.D.’Fireworks’ ‘Tedi ‘. Gwahaniaethu’n fras rhwng yr elfennau cerddorol wrth wrando ar gerddoriaeth. Canu a dysgu ystod o ganeuon gydag eraill.
Symud creadigol – Cyfleoedd i blant archwilio a mynegi ystod o hwyliau a theimladau trwy gyfrwng amrywiaeth o symudiadau. Datblygu eu rheolaeth trwy gysylltu symudiadau er mwyn creu cyfres o wahanol lwybrau a siapiau â’u cyrff – Noson tân gwyllt., symudiadau anifeiliaid yr Hydref, teganau, Sion Corn. Datblygu eu hymatebion i wahanol symbyliadau megis cerddoriaeth, lluniau, BGRh., geiriau a syniadau. Gweithio ar eu pen eu hunain a gydag eraill i esgus, ymateb yn fyrfyfyr a meddwl yn ddychmygus. Cyfleoedd i chwarae’n greadigol yn y cornel ty bach twt, gofalu am y babi, ysbyty, siop ffrwythau a llysiau, y Swyddfa Bost, siop Sion Corn .... Chwarae’n adeiladol gyda ystod o deganau’r dosbarth, e.e. gwaith adeiladu Bob y Bilder. Gallu i weithio ar eu pen eu hunain, gyda phartner neu mewn grwp bach i ddatblygu eu syniadau.  

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Celf, crefft a dylunio – Cyfleoedd i blant ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. Archwilio ystod eang o symbyliadau, datblygu eu gallu i gyfleu eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill. Dechrau archwilio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau ac arbrofi a hwy, datblygu a defnyddio eu dealltwriaeth o liwiau, llinellau, ton, gwead, patrwm, siap a ffurf yn syml. Plant i greu gwaith peintio ystod o drefnidiaeth ceir /tren /llongau ; gwaith printio gyda ystod o declynnau i wneud pengwin / dynion eira /mor ladron . Gwaith ‘collage’ i wneud anifeiliaid a lluniau o’r gofod . Gwaith chwarae â toes cymysgu, siapio, modelu trefnu er mwyn creu eu delweddau a gwrthrychau eu hunain ac i ddilyn cardiau her.
Cerddoriaeth - Mae sgiliau cerddorol y plant gael eu meithrin a’u hybu wrth iddynt ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a’u profiad. Mae gweithgareddau cerdd creadigol yn galluogi’r plant i archwilio ystod o ffynonellau sain ac arbrofi â gwahanol ffyrdd o gynhyrchu a threfnu seiniau, creu eu syniadau cerddorol eu hunain a chyfrannu i gyfansoddiadau syml. Chwarae patrymau rhythmig syml ar amrywiaeth o offerynnau cyfarwydd. Adnabod a disgrifio seiniau cryf / tawel, cyflym/araf a gwrando ar ystod o gerddoriaeth ac ymateb iddi, gwahaniaethu’n fras rhwng yr elfennau cerddorol wrth wrando ar gerddoriaeth. Canu a dysgu ystod o ganeuon gydag eraill – cerddi am y tywydd, cerbydau, Gwyl Ddewi…
Symud creadigol - Cyfleoedd i blant archwilio a mynegi ystod o hwyliau a theimladau trwy gyfrwng amrywiaeth o symudiadau. Datblygu eu rheolaeth trwy gysylltu symudiadau er mwyn creu cyfres o wahanol lwybrau a siapiau â’u cyrff - trefnidiaeth, anifeiliaid gwledydd oer, symudiadau yn ymwneud a’r tywydd – Sioni Rhew, tywydd oer, y glaw, môr ladron . Datblygu eu hymatebion i wahanol symbyliadau megis cerddoriaeth, lluniau, BGRh., geiriau a syniadau. Gweithio ar eu pen eu hunain a gydag eraill i esgus, ymateb yn fyrfyfyr a meddwl yn ddychmygus. Cyfleoedd i chwarae’n greadigol yn y yn y cornel tý bach twt, y garej, môr ladron, trenau, y gofod, chwarae byd bach gyda pypedau ac ystod o modelau, y twba tywod/ dwr. Cyfleodd i chwarae’n adeiladol gyda ystod o deganau’r dosbarth i greu garej, gorsaf tren, llongau, gofod. Gallu i weithio ar eu pen eu hunain, gyda phartner neu mewn grwp bach i ddatblygu eu syniadau.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Celf, crefft a dylunio – Cyfleoedd i blant ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. Archwilio ystod eang o symbyliadau, datblygu eu gallu i gyfleu eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill. Dechrau archwilio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau ac arbrofi â hwy, datblygu a defnyddio eu dealltwriaeth o liwiau, llinellau, tôn, gwead, patrwm, siâp a ffurf yn syml. Plant i greu darn o waith peintio lluniau anifeiliaid; gwaith printio gyda ystod o declynnau i wneud anifeiliaid. Gwaith ‘collage’ i wneud llun o’r jyngl a creaduriaid y môr, mygydau o anifeiliaid y fferm a’r jyngl, deinosoriaid, trychfilod…. Gwaith chwarae â toes cymysgu, siapio, modelu, trefnu er mwyn creu eu delweddau a gwrthrychau eu hunain ac i ddilyn cardiau gyda heriau.
Cerddoriaeth - Mae sgiliau cerddorol y plant yn cael eu meithrin a’u hybu wrth iddynt ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a’u profiad. Mae gweithgareddau cerdd creadigol yn galluogi’r plant i archwilio ystod o ffynonellau sain ac arbrofi â gwahanol ffyrdd o gynhyrchu a threfnu seiniau, creu eu syniadau cerddorol eu hunain a chyfrannu i gyfansoddiadau syml. Chwarae patrymau rhythmig syml ar amrywiaeth o offerynnau cyfarwydd. Adnabod a disgrifio seiniau cryf / tawel, cyflym /araf a gwrando ar gerddoriaeth ac ymateb iddi - gwahanol anifeiliaid, caset Topsi a Tim a’r pwll padlo’, C.D.’Peter and the wolf’. Canu a dysgu ystod o ganeuon gydag eraill.
Symud creadigol – Cyfleoedd i blant archwilio a mynegi ystod o hwyliau a theimladau trwy gyfrwng amrywiaeth o symudiadau. Datblygu eu rheolaeth trwy gysylltu symudiadau er mwyn creu cyfres o wahanol lwybrau a siapiau â’u cyrff - anifeiliaid anwes, y fferm, y jyngl, trychfilod, deinosoriaid, creaduriaid y mor. Datblygu eu hymatebion i wahanol symbyliadau megis cerddoriaeth, lluniau, BGRh., geiriau a syniadau. Gweithio ar eu pen eu hunain a gydag eraill i esgus, ymateb yn fyrfyfyr a meddwl yn ddychmygus. Cyfleoedd i chwarae’n greadigol yn y cornel jyngl, y fferm, deinosoriaid, pypedau ac ystod o modelau, twba tywod a dwr, chwarae’n adeiladol gyda ystod o deganau’r dosbarth i greu cartrefi i’r anifeiliaid. Cyfleoedd i blant i weithio ar eu pen eu hunain, gyda phartner neu mewn grwp bach i ddatblygu eu syniadau.