51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Siarter Iaith

 Siarter Iaith

Nod

Nod y Siarter Iaith yw arwain at gynnydd yn nefydd cymdeithasol plant o'r Gymraeg.

I ysbrydoli ein plant i ddefnyddio'u Cymraeg ym mhob agwedd o'u bywydau.

 

Mae'r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o'r ysgol: y Cyngor Ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a'r gumuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

 

Dwy iaith, dwywaith y dewis!

 IMG 3410

Ein Gweledigaeth 

Gweledigaeth Ysgol Brynaman yw y bydd pob plentyn yn dewis ac yn gallu siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o'i fywyd, ac y byddant yn ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

 

 Diwrnod T.Llew.Jones 

 

 

Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth

 

Gwobr Efydd

Clybiau 2

 

Please click to open

Siarter Iaith

File size: 95 KB ()

Siarteriaith3

File size: 1.1 MB (PDF File)

Siarteriaith2

File size: 1011 KB (PDF File)

Siarteriaith1

File size: 919 KB (PDF File)

Siarter Iaith 2015X Layout 3

File size: 3.5 MB (PDF File)

Pasbort Dewir Ddraig

File size: 741 KB (PDF File)

Pamffled Saes 3

File size: 706 KB (PDF File)

Pamffled Cym

File size: 714 KB (PDF File)

Pamffled Cym 1

File size: 714 KB (PDF File)

Pam Siarad Cymraeg Cynhadledd Final 2016

File size: 107 KB (PDF File)

Pam Siarad Cymraeg A4

File size: 225 KB (PDF File)

Leaflet 2015 Cwmnedd

File size: 3.7 MB (PDF File)

Siarter Efydd Y Camau Posib

File size: 22 KB (Word File)

Rhestr Wirio Gwobr Efydd

File size: 47 KB (Word File)

Papur Crynodol

File size: 45 KB (Word File)

Mewnbwn Llywodraethwr

File size: 35 KB (Word File)

MAT IAITH Y SIARCOD

File size: 68 KB (Word File)

MAT IAITH SIAPIAU

File size: 30 KB (Word File)

MAT IAITH SALAD FFRWYTHAU

File size: 31 KB (Word File)

MAT IAITH PEL YN Y CANOL

File size: 34 KB (Word File)

MAT IAITH RHEWIR CYMERIAD AC ARCH NOA

File size: 42 KB (Word File)

MAT IAITH MR BROGA

File size: 75 KB (Word File)

MAT IAITH MR BLAIDD

File size: 43 KB (Word File)

MAT IAITH MIC MOC MEG

File size: 31 KB (Word File)

MAT IAITH LLOFRUDD

File size: 40 KB (Word File)

MAT IAITH MAE SEIMON YN DWEUD

File size: 30 KB (Word File)

MAT IAITH HOKEY COKEY

File size: 30 KB (Word File)

MAT IAITH HELAR CADNO

File size: 79 KB (Word File)

Llythyr I Rieni Va35678999 1

File size: 47 KB (Word File)

Holiadur Rhieni

File size: 1.6 MB (Word File)

Efydd Cynllun Gweithredu 1

File size: 437 KB (Word File)

Briff Ddilysu Cyrhaeddiad Y Siarter Iaith

File size: 38 KB (Word File)