Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

26.05.17

05.06.17

 

Annwyl Riant

 

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 26.05.17 – 95.21%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 8 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

 

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 93.40% - Gwelliant o 0.71% ers 17.03.17

CS2 (Miss Thomas) - 94.34% - Gwelliant o 0.22% ers 17.03.17

CS3 (Mrs Harries) - 94.69% - Gostyngiad o 0.86% ers 17.03.17

CS4 (Miss Griffiths) - 93.93% - Gwelliant o 0.92% ers 17.03.17

CS5 (Miss Thomas) - 95.84% - Gostyngiad o 0.24% ers 17.03.17

CS6 (Miss Beynon) - 96.33% - Gostyngiad o 0.23% ers 17.03.17

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 95.38% - Gwelliant o 0.04% ers 17.03.17

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 96.05% - Gostyngiad o 0.18% ers 17.03.17

Blwyddyn 4 (Mrs Page) - 95.63% - Gostyngiad o 0.07% ers 17.03.17

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.27% - Gwelliant o 0.11% ers 17.03.17

Blwyddyn 5/6 (Mrs James) - 93.13% - Gostyngiad o 0.71% ers 17.03.17

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.96% - Gostyngiad o 0.43% ers 17.03.17

 

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

 

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

 

Yn ddiffuant

N. Jones

Prifathro

17.02.17

27.02.17

 

Annwyl Riant

 

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 17.02.17 – 95.16%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 7 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

 

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 92.72% - Gwelliant o 0.67% ers 16.12.16

CS2 (Miss Thomas) - 94.15% - Gwelliant o 0.35% ers 16.12.16

CS3 (Mrs Harries) - 96.01%

CS4 (Miss Griffiths) - 92.60%  - Gostyngiad o 1.51% ers 16.12.16                

CS5 (Miss Thomas) - 96.53% - Gwelliant o 0.46% ers 16.12.16

CS6 (Miss Beynon) - 96.55% - Gwelliant o 0.15% ers 16.12.16

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 95.02% - Gwelliant o 0.76% ers 16.12.16            

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 96.66% - Gostyngiad o 0.54% ers 16.12.16

Blwyddyn 4 (Mrs Evans) - 95.52% - Gostyngiad o 0.50% ers 16.12.16

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 95.75% - Gwelliant o 0.47% ers 16.12.16

Blwyddyn 5/6 (Mrs James) - 93.69% - Gostyngiad o 1.12% ers 16.12.16

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 97.20% - Gostyngiad o 0.14% ers 16.12.16

 

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

 

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

 

Yn ddiffuant

 

 

N. Jones

Prifathro

 

03.01.17

03.01.17

 

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 16.12.16 – 5.11%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 92.05% - Gostyngiad o 0.24% ers 21.10.16

CS2 (Miss Thomas) - 93.80% - Gwelliant o 0.56% ers 21.10.16

CS4 (Miss Griffiths) - 94.11% - Gwelliant o 3.04% ers 21.10.16

CS5 (Miss Thomas) - 96.07% - Gwelliant o 0.95% ers 21.10.16

CS6 (Miss Beynon) - 96.40% - Gwelliant o 0.26% ers 21.10.16

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 94.26% - Gwelliant o 0.10% ers 21.10.16

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 97.20% - Gwelliant o 0.16% ers 21.10.16

Blwyddyn 4 (Mrs Evans) - 96.02% - Gostyngiad o 0.33% ers 21.10.16

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 95.28%   - Gwelliant o 0.82% ers 21.10.16

Blwyddyn 5/6 (Mrs James) - 94.81%   - Yr un canran â’r 21.10.16

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 97.34% - Gostyngiad o 0.32% ers 21.10.16

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

Yn ddiffuant

N. Jones

Prifathro

21.10.16

21.10.16

Annwyl Riant

Fel y gwyddoch, mae presenoldeb yn bwysig iawn ac mae’n ofynol i bob ysgol yng Nghymru i ymateb yn wythnosol i hyn.  Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 21.10.16 – 94.70%.  Mae hyn yn llai na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 7 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 92.29

CS2 (Miss Thomas) - 13.24%

CS4 (Miss Griffiths) - 91.07%

CS5 (Miss Thomas) - 95.05%

CS6 (Miss Beynon) - 96.14%

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 94.16%

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 97.04%

Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 96.35%

Blwyddyn 5/6 (Mrs James) - 94.81%

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 94.46%

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 97.66%

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Yn ddiffuant

N. Jones

Prifathro