Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

24.06.16

24.06.16

 

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 24.06.16 – 95.13%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 7 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 91.78% - Gwelliant o 0.12% ers 27.05.16

CS2 (Miss Thomas) - 93.90% - Gwelliant o 0.13% ers 27.05.16

CS3 (Mrs Harries) - 95.12% - Gostyngiad o 0.08% ers 27.05.16

CS4 (Miss Griffiths) - 97.00% - Gostyngiad o 0.05% ers 27.05.16

CS5 (Miss Thomas) - 94.47% - Gostyngiad o 0.13% ers 27.05.16

CS6 (Miss Beynon) - 96.19% - Gostyngiad o 0.01% ers 27.05.16

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 95.64% - Gostyngiad o 0.20% ers 27.05.16

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 91.84% - Gwelliant o 0.01% ers 27.05.16

Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 94.90% - Gostyngiad o 0.16% ers 27.05.16

Blwyddyn 5 (Mrs James) - 96.26% - Gostyngiad o 0.11% ers 27.05.16

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.90% - Gwelliant o 0.04% ers 27.05.16

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.35% - Gostyngiad o 0.26% ers 27.05.16

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

 Yn ddiffuant

N. Jones

Prifathro

 

02.11.15

02.11.15

  

Annwyl Riant

Fel y gwyddoch, mae presenoldeb yn bwysig iawn ac mae’n ofynol i bob ysgol yng Nghymru i ymateb yn wythnosol i hyn.  Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 23.10.15 – 95.52%.  Mae hyn yn llai na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 7 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

      CS1 (Mrs Jones) - 93.22%

      CS2 (Miss Thomas) -  95.02%

      CS3 (Mrs Harries) - 93.17%

      CS4 (Miss Griffiths) - 96.38%

      CS5 (Miss Thomas) - 95.00%

      CS6 (Miss Beynon) - 95.95%

      Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 98.74%

      Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 92.49%

      Blwyddyn  4 (Miss Wilkins) - 93.97%

      Blwyddyn 5J (Mrs James) - 96.90%

      Blwyddyn 5T (Mrs Thomas) - 96.85%

      Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.81%

 

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Yn ddiffuant

 

N. Jones

Prifathro

 

 

27.11.15

27.11.15 

 

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 27.11.15 – 95.93%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 92.85% - Gostyngiad o 0.37% ers 02.11.15

CS2 (Miss Thomas) - 95.82% - Gwelliant o 0.80% ers 02.11.15

CS3 (Mrs Harries) - 94.92% - Gwelliant o 1.75% ers 02.11.15

CS4 (Miss Griffiths) - 97.18% - Gwelliant o 0.80% ers 02.11.15

CS5 (Miss Thomas) - 95.73% - Gwelliant o 0.73% ers 02.11.15

CS6 (Miss Beynon) - 96.63% - Gwelliant o 0.68% ers 02.11.15

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 97.28% - Gostyngiad o 1.46% ers 02.11.15

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 92.69% - Gwelliant o 1.2% ers 02.11.15

Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 95.07% - Gweliant o 1.1% ers 02.11.15

Blwyddyn 5 (Mrs James)  - 97.52% - Gwelliant o 0.62% ers 02.11.15

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.69% - Gostyngiad o 0.16% ers 02.11.15

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 97.30% - Gwelliant o 0.49% ers 02.11.15

 

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

 

Yn ddiffuant

N. Jones

Prifathro

 

18.12.15

 04.01.16

Annwyl Riant 

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 18.12.15 – 95.55%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

 Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 92.29% - Gostyngiad o 0.56% ers 27.11.15

CS2 (Miss Thomas) - 94.80% - Gostyngiad o 1.02% ers 27.11.15

CS3 (Mrs Harries) - 94.59% - Gostyngiad o 0.33% ers 27.11.15

CS4 (Miss Griffiths) - 96.64% - Gostyngiad o 0.54% ers 27.11.15

CS5 (Miss Thomas) - 95.76% - Gwelliant o 0.03% ers 27.11.15

CS6 (Miss Beynon) - 96.50% - Gostyngiad o 0.13% ers 27.11.15

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 96.62% - Gostyngiad o 0.66% ers 27.11.15

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 92.55% - Gostyngiad o 0.14% ers 27.11.15

Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 95.08% - Gweliant o 0.01% ers 27.11.15

Blwyddyn 5 (Mrs James)  - 96.98% - Gostyngiad o 0.54% ers 27.11.15

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.60% - Gostyngiad o 0.09% ers 27.11.15

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.58% - Gostyngiad t o 0.72% ers 27.11.15

 

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

 Ebyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

 

Yn ddiffuant 

N. Jones

Prifathro

 

 

12.02.16

12.02.16

 

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 12.02.16 – 95.48%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 91.31% - Gostyngiad o 0.98% ers 18.12.15

CS2 (Miss Thomas) - 93.59% - Gostyngiad o 1.21% ers 18.12.15

CS3 (Mrs Harries) - 95.10% - Gwelliant o 0.51% ers 18.12.15

CS4 (Miss Griffiths) - 97.05% - Gwelliant o 0.41% ers 18.12.15

CS5 (Miss Thomas) - 95.67% - Gostyngiad o 0.09% ers 18.12.15

CS6 (Miss Beynon) - 96.70% - Gwelliant o 0.20% ers 18.12.15

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 96.98% - Gwelliant o 0.36% ers 18.12.15

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 91.68% - Gostyngiad o 0.87% ers 18.12.15

Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 95.28% - Gwelliant o 0.20% ers 18.12.15

Blwyddyn 5 (Mrs James) - 96.47% - Gostyngiad o 0.51% ers 18.12.15

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 97.15% - Gwelliant o 0.55% ers 18.12.15

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.96% - Gwelliant o 0.38% ers 18.12.15

 

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

 

Yn ddiffuant

N. Jones

Prifathro

 

 

24.03.16

11.04.16

 

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 4.03.16 – 95.14%.  Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%.  Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 7 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:

CS1 (Mrs Jones) - 91.36% - Gwelliant o 0.05% ers 12.02.16

CS2 (Miss Thomas) - 93.61% - Gwelliant o 0.02% ers 12.02.16

CS3 (Mrs Harries) - 94.83% - Gostyngiad o 0.27% ers 12.02.16

CS4 (Miss Griffiths) - 96.75% - Gostyngiad o 0.30% ers 12.02.16

CS5 (Miss Thomas) - 94.66% - Gostyngiad o 1.01% ers 12.02.16

CS6 (Miss Beynon) - 95.85% - Gostyngiad o 0.85% ers 12.02.16

Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 96.15% - Gostyngiad o 0.83% ers 12.02.16

Blwyddyn 3/4 (Mr Kiley) - 91.86% - Gwelliant o 0.18% ers 12.02.16

Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 95.25% - Gostyngiad o 0.03% ers 12.02.16

Blwyddyn 5 (Mrs James) - 96.32% - Gostyngiad o 0.15% ers 12.02.16

Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.95% - Gostyngiad o 0.20% ers 12.02.16

Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.98% - Gwelliant o 0.02% ers 12.02.16

 

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%.  Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib.  Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

Yn ddiffuant 

N. Jones

Prifathro