Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Llythyrau Presenoldeb 2014-2015

23.02.15

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 23.02.15 – 95.76%. Mae hyn yn is na’n targed o 96%. Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:
CS1 (Mrs Jones) - 96.27% - Gostyngiad o 0.13% ers 30.01.15
CS1 (Miss Thomas) - 93.29% - Gwelliant o 0.21% ers 30.01.15
CS2 (Miss Lewis) - 94.78% - Gwelliant o 0.02% ers 30.01.15
CS3 (Mrs Jones) - 94.90% - Gwelliant o 0.01% ers 30.01.15
CS4 (Miss Griffiths) - 96.39% - Gwelliant o 0.28% ers 30.01.15
CS5 (Mr Green) - 95.39% - Gostyngiad o 0.30% ers 30.01.15
CS6 (Mrs Thomas) - 95.63% - Gostyngiad o 0.13% ers 30.01.15
Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 96.63% - Gwelliant o 0.02% ers 30.01.15
Blwyddyn 3 (Mr Evans) - 95.07% - Gostyngiad o 0.02% ers 30.01.15
Blwyddyn 4 (Miss Beynon) - 96.06% - Gostyngiad o 0.12% ers 30.01.15
Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 96.65% - Gwelliant o 0.20% ers 30.01.15
Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.24% - Gwelliant o 0.06% ers 30.01.15
Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.73% - Gostyngiad o 0.06% ers 30.01.15

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%. Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib. Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Yn ddiffuant

02.02.15

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 30.01.15 – 95.76%. Mae hyn yn is na’n targed o 96%. Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:
CS1 (Mrs Jones) - 96.40% - Gostyngiad o 0.05% ers 19.12.14
CS1 (Miss Thomas) - 93.08% - Gwelliant o 0.02% ers 19.12.14
CS2 (Miss Lewis) - 94.76% - Gwelliant o 0.23% ers 19.12.14
CS3 (Mrs Jones) - 94.89% - Gostyngiad o 0.56% ers 19.12.14
CS4 (Miss Griffiths) - 96.11% - Gwelliant o 0.50% ers 19.12.14
CS5 (Mr Green) - 95.69% - Gwelliant o 0.29% ers 19.12.14
CS6 (Mrs Thomas) - 95.76% - Gostyngiad o 0.62% ers 19.12.14
Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 96.61% - Gwelliant o 0.19% ers 19.12.14
Blwyddyn 3 (Mr Evans) - 95.09% - Gostyngiad o 0.46% ers 19.12.14
Blwyddyn 4 (Miss Beynon) - 96.18% - Gostyngiad o 0.43% ers 19.12.14
Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 96.45% - Gwelliant o 0.10% ers 19.12.14
Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.18% - Gwelliant o 0.05% ers 19.12.14
Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.79% - Gostyngiad o 0.72% ers 19.12.14

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%. Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib. Diolch am eich cefnogaeth mor belled. Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

Yn ddiffuant

07.01.15

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 19.12.14 – 95.89%. Mae hyn yn is na’n targed o 96%. Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:
CS1 (Mrs Jones) - 96.45% - Gostyngiad o 0.89% ers 05.12.14
CS1 (Miss Thomas) - 93.06% - Gostyngiad o 0.70% ers 05.12.14
CS2 (Miss Lewis) - 94.53% - Gostyngiad o 0.21% ers 05.12.14
CS3 (Mrs Jenkins) - 95.45% - Gostyngiad o 0.11% ers 05.12.14
CS4 (Miss Griffiths) - 95.61% - Gwelliant o 0.17% ers 05.12.14
CS5 (Mr Green) - 95.40% - Gostyngiad o 0.22% ers 05.12.14
CS6 (Mrs Thomas) - 96.38% - Gostyngiad o 0.28% ers 05.12.14
Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 96.42% - Gostyngiad o 0.14% ers 05.12.14
Blwyddyn 3 (Mr Evans) - 95.55% - Gostyngiad o 0.08% ers 05.12.14
Blwyddyn 4 (Miss Beynon) - 96.61% - Gostyngiad o 0.18% ers 05.12.14
Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 96.35% - Gwelliant o 0.05% ers 05.12.14
Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.13% - Gostyngiad o 0.22% ers 05.12.14
Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 97.51% - Gwelliant o 0.04% ers 05.12.14

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%. Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib. Diolch am eich cefnogaeth mor belled. Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

Yn ddiffuant

08.12.14

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 05.11.14 – 96.09%. Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%. Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:
CS1 (Mrs Jones) - 97.34% - Gwelliant o 0.62% ers 24.10.14
CS1 (Miss Thomas) - 93.76% - Gostyngiad o 0.14% ers 24.10.14
CS2 (Miss Lewis) - 94.74% - Gwelliant o 0.56% ers 24.10.14
CS3 (Mrs Jenkins) - 95.56% - Gwelliant o 1.02% ers 24.10.14
CS4 (Miss Griffiths) - 95.44% - Gostyngiad o 0.17% ers 24.10.14
CS5 (Mr Green) - 95.62% - Gwelliant o 0.62% ers 24.10.14
CS6 (Mrs Thomas) - 96.66% - Gostyngiad o 0.27% ers 24.10.14
Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 96.56% - Gostyngiad o 0.59% ers 24.10.14
Blwyddyn 3 (Mr Evans) - 95.63% - Gwelliant o 1.06% ers 24.10.14
Blwyddyn 4 (Miss Beynon) - 96.79% - Gweliant o 0.21% ers 24.10.14
Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 96.30% - Gwelliant o 0.07% ers 24.10.14
Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.35% - Gostyngiad o 0.26% ers 24.10.14
Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 97.47% - Gwelliant o 0.42% ers 24.10.14

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%. Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib. Diolch am eich cefnogaeth mor belled. Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

Yn ddiffuant

24.10.14

Annwyl Riant

Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 24.10.14 – 95.86%. Mae hyn yn llai na’n targed o 96%. Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 6 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:
CS1 (Mrs Jones) - 96.72% - Gostyngiad o 0.34% ers 22.09.14
CS1 (Miss Thomas) - 93.90% - Gostyngiad o 3.96% ers 22.09.14
CS2 (Miss Lewis) - 94.18% - Gostyngiad o 1.37% ers 22.09.14
CS3 (Mrs Jenkins) - 94.54% - Gostyngiad o 3.34% ers 22.09.14
CS4 (Miss Griffiths) - 95.61% - Gostyngiad o 1.35% ers 22.09.14
CS5 (Mr Green) - 95.00% - Gwelliant o 0.54% ers 22.09.14
CS6 (Mrs Thomas) - 96.93% - Gostyngiad o 2.11% ers 22.09.14
Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 97.15% - Gostyngiad o 2.00% ers 22.09.14
Blwyddyn 3 (Mr Evans) - 94.57% - Gwelliant o 1.06% ers 22.09.14
Blwyddyn 4 (Miss Beynon) - 96.58% - Gostyngiad o 2.65% ers 22.09.14
Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 96.23% - Gwelliant o 1.87% ers 22.09.14
Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 96.61% - Gostyngiad o 1.32% ers 22.09.14
Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 97.05% - Gwelliant o 0.76% ers 22.09.14

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%. Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib. Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

Yn ddiffuant

22.09.14

Annwyl Riant

Fel y gwyddoch, mae presenoldeb yn bwysig iawn ac mae’n ofynol i bob ysgol yng Nghymru i ymateb yn wythnosol i hyn. Dyma’r ffigurau presenoldeb hyd at ddydd Gwener, 19.09.14 am y 3 wythnos cyntaf – 96.94%. Mae hyn yn uwch na’n targed o 96%. Mae nifer o ddosbarthiadau’n uwch na’r 96%, fodd bynnag, mae 4 dosbarth dan y 96% sy’n bryder.

Ffigurau’r dosbarthiadau yw:
CS1 (Mrs Jones) - 97.06%
CS1 (Miss Thomas) - 97.86%
CS2 (Miss Lewis) - 95.55%
CS3 (Mrs Jenkins) - 97.88%
CS4 (Miss Griffiths) - 96.96%
CS5 (Mr Green) - 94.46%
CS6 (Mrs Thomas) - 99.04%
Blwyddyn 3 (Mrs Evans) - 99.15%
Blwyddyn 3 (Mr Evans) - 93.51%
Blwyddyn 4 (Miss Beynon) - 99.23%
Blwyddyn 4 (Miss Wilkins) - 94.36%
Blwyddyn 5 (Mrs Thomas) - 97.93%
Blwyddyn 6 (Mrs Stevenson) - 96.39%

Rydym dan bwysau sylweddol i gyflawni’n targed o 96%. Dim ond gyda’ch cydweithrediad fe fydd hyn yn bosib. Diolch am eich cefnogaeth mor belled.

Erbyn hanner tymor, fe fydd ffigurau presenoldeb plant unigol i rannu gyda chi.

Presenoldeb yr ysgol am y flwyddyn 2013/14 oedd 95.9%. Felly, ein targed am eleni yw 96%. Cefnogwch ni fel ysgol I geisio cyrraedd y targed yma os gwelwch yn dda.

Yn ddiffuant