Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Llywodraethwyr

Cadeirydd y Corff Llywodraethol:                       

 

 

 

Mr G Davies
Gwynfryn
47 Hall St
Brynamman 

 

Clerc i'r Corff Llywodraethol:

 

 

 

Cyfarwyddwr Addysg
Adran Addysg
Pibwrlwyd
Caerfyrddin 

 

 

Cofrestr gyflawn o'r Llywodraethwyr:

Cynrychiolwyr yr AALl (3)                       
Cllr Glynog Davies

Mr Alan Pedrick 

Mr Mel Morgans

Cynrychiolwyr y Gymuned (1)
Mrs Vera Morgan

Prifathro (1)
Mr Lee James

Athro/Athrawes (1)
Mrs Alison Stevenson 

Staff (1)
Mrs Lisa Hutchings

Rhieni (4)
Mr Barry Morgan

Mr Berian Jones

Mrs Vicky Crawford

Mrs Natalie Fairburn

Aelodau Ychwanegol (3)
Mr Phil Fripp

Mr Adrian Evans