Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Hunan-werthuso 2009

DADANSODDIAD O’R DATA

Diolch am ddanfon yr holiaduron ‘nôl mor brydlon. Daeth 176 i law, 80.7%.

Atodaf ddadansoddiad o’ch holiaduron. Dim ond 7 holiadur nododd ‘anghytuno’ ac os dymunwch, fe fyddaf yn hapus i drafod y materion yma gyda chi i ddatrys unrhyw broblem; mae pob plentyn yn bwysig i ni.

Diolch o galon am yr ymateb mor dwym galon i waith yr Ysgol.

DADANSODDIAD O’R DATA 

Ticiwch yn berthnasol Cytuno'nGryf Cytuno Cytuno’n Gryf/Cytuno/Dim yn Addas Anghytuno Anhytuno'n Gryf Dim ynAddas Heb Ymateb
1. Rwy'n hapus ar wybodaeth fe dderbyniaf am fywyd ysgol yn cynnwys y wybodaeth ar y wefan

 

126

71.6%

 

48

27.3%

 

176

100%

 

0

 

0

 

2

1.1%

 

0

 

2. Mae'n hawdd i ofyn cwestiwn neu drafod problemau sy'n perthyn i fy mhlentyn

 

155

88.1%

 

19

10.8%

 

176

100%

 

0

 

0

 

2

1.1%

 

0

3. Mae'r ysgol yn hysbysu rhieni yngln â chynnydd eu plant

 

140

79.6%

 

32

18.2%

 

174

98.9%

 

2

1.1%

 

0

 

2

1.1%

 

0

4. Rwy'n cytuno â'r system bresennol o nosweithiau ymgynghorol

135

76.7%

38

21.6%

176

100%

0 0

3

1.7%

0

 

5. Rwy'n hapus ag ansawdd y cyswllt rhwng yr ysgol a'r cartref

140

79.6%

33

18.7%

175

99.4%

0 0

2

1.1%

1

0.6%

6. Mae'r ysgol yn rhoi dealltwriaeth glir o beth sy'n cael ei ddysgu

129

73.3%

39

22.2%

170

96.6%

4

2.3%

0

 

2

1.1%

2

1.1%

7. Mae'r ysgol yn gwneud y gorau i ddatblygu potensial fy mhlentyn

 

141

80.1%

 

30

17.1%

 

173

98.3%

 

3

1.7%

 

0

 

2

1.1%

 

0

8. Rwy'n fodlon ar y math o waith sy'n ddisgwyliedig i fy mhlentyn wneud yn y t

 

132

75.0%

 

39

22.2%

 

173

98.9%

 

3

1.7%

 

0

 

2

1.1%

 

0

 

9. Rwy'n hapus ar drefn gwaith cartref

127

72.2%

45

25.6%

174

98.9%

2

1.1%

0

2

1.1%

0
10. Mae'r ysgol yn hybu agweddau a gwerthoedd positif

144

81.8%

29

16.5%

175

99.4%

0 0

2

1.1%

1

0.6%

11. Mae'r ysgol yn cyrraedd safonau uchel o ymddygiad

148

84.1%

26

14.8%

176

100%

0 0

2

1.1%

0
12. Mae'r Ysgol yn canolbwyntio ar osod safonau uchel o ddisgyblaeth

143

81.3%

31

17.6%

176

100%

0

 

0

2

1.1%

0
13. Rwy'n hapus bod yr Ysgol yn delio gyda chwynion

132

75.0%

33

18.7%

174

98.8

1

0.6%

0

9

5.1%

1

0.6%

14. Mae polisi 'drws-agored' gyda'r ysgol i rieni

151

85.8%

23

13.1%

176

100%

0 0

2

1.1%

0
15. Mae rheolaeth yr ysgol o ddydd i ddydd yn effeithlon

151

85.8%

23

13.1%

176

100%

0

 

0

2

1.1%

0