Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Gwisg Ysgol

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol a gellir chael yn 'Eirlin' yn Rhydaman. Mae crysau chwys a chrysau polo hefyd ar gael yn cynnwys enw a logo'r ysgol.

Y wisg ysgol yw:

 

Merched

Crys polo/blows wen

Crys chwys/cardigan

Tei coch/llwyd

Sgert/diwnig lwyd

Ffrog haf

Trowsus llwyd

Sanau neu tights gwyn/llwyd/du

Esgidiau tywyll

 

Bechgyn

Crys polo

Crys chwys

Tei coch/llwyd

Trowsus llwyd

Trowsus byr (haf)

Sanau gwyn/llwyd/du

Esgidiau tywyll

 

 Nid oes gorfodaeth i wisgo'r wisg swyddogol, heblaw bod y plant yn cynrychioli'r ysgol. Mae gofyn i'r plant wisgo yn gall a thrwsiadus bob amser. 

Uniform 1