Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Clybiau

Mae gweithgareddau allgyrsiol o bwys mawr i'r ysgol am nifer o resymau. Maen nhw'n rhan allweddol o ddatblygiad addysgol a phersonol yr unigolyn. Er bod yr ysgol yn gwasanaethu dalgylch penodol, ei bwriad yw ehangu gorwelion y disgyblion trwy ymweliadau i'r theatr, y sinema a mannau o ddiddordeb arbennig, gweithgareddau'r Urdd a chyngherddau ar adegau arbennig. Pan fydd ymweliad allanol yn digwydd, yna mae'r ysgol yn gwahodd rhieni i gyfrannu'n wirfoddol tuag at y costau. Anogwn y plant sy'n cyfranogi mewn gweithgareddau clybiau lleol i roi gwybod i ni am dystysgrifau ac ati a ddaeth i'w rhan. Cynhelir cyflwyniadau yng ngwasanaethau'r ysgol a derbyn y plant llongyfarchiadau ar gampau mewn clybiau a chymdeithasau yn ystod eu horiau hamdden. Mae gan y'r ysgol draddodiad cryf ym maes chwaraeon a diwylliant. 

 

Clybiau ar ol Ysgol

Fe fydd y Clybiau yma yn rhedeg ar ol Ysgol (3.30 - 4.30) tan hanner tymor.

 

Dydd Llun

 

 

 

Dydd Mawrth

 

 

 

 Dydd Mercher

 

  

Dydd Iau

 

 

 

Dydd Gwener

 

 

 

Cyngor Ysgol

 

Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn cael eu hethol gan eu dosbarth i gynrychioli ein barn. Prif nod y cyngor ysgol yw i weithio'n galed i wella ein hysgol. Mae'r Cyngor Ysgol yn rhoi llais cryf i ddisgyblion yn yr ysgol ar sut mae'r ysgol yn cael ei rhedeg. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd gyda Mrs Morgan a Miss Thomas ac maent yn trafod gwahanol ffordd o wella'r ysgol, cyfleoedd codi arian a llawer mwy.

 

Pwyllgor Cyngor Ysgol 

Cadeirydd:   Cai Thomas
Is-Cadeirydd:   Tirion Hughes
Trysorydd:    Llyr Thomas
Ysgrifenydd:    Georgia palfrey
Blwyddyn 1:   Dyfan Rummings
Blwyddyn 2:   Celt Evans, Cy Paynter
Blwyddyn 3:   Brook Lindsey, Josh Wu
Blwyddyn 4:   Lily Anthony, Konain Ali, Mia Rumming, Flynn Williams
Blwyddyn 5:  Nadia Brosnan, Llyr Thomas, Georgia Palfrey
Blwyddyn 6: 

 Cai Thomas, Tirion Hughes                                                                              

 COUNCIL 2

 

School Speakers Award 

Highly Commended Badge 2016

 

Gwerthu crefft wedi'u hailgylchu

IMG 0642 

 

Paratoi am y ffair Nadoig 2018

IMG 3932

Plant mewn angen 2018

63BBEDEA 31ED 4130 B96A 258CF253DD7F

IMG 1036

Noson ffilm i godi arian i blant mewn angen

Clybiau

Clwb Eco

 Clwb Eco

 Mae'r rhaglen Ysgolion-Eco yn annog disgyblion i ymgysylltu â materion datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae gan ein hysgol Pwyllgor - Eco sydd yn cynnwys disgyblion, staff a llywodraethwyr. Mae'r Pwyllgor-Eco yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion Eco megis e.e. sbwriel, gwastraff ac ailgylchu.

 

Pwyllgor Clwb Eco 

Blwyddyn 1:    Ellie Griffiths, Liam Oldam
Blwyddyn 2:   Mali Page, Issac Moore
Blwyddyn 3:   Eden Jones, Caian Rees, Isaac Rees
Blwyddyn 4:    Gethyn Nordhoff, Casi Pugh, Dewi Jones
Blwyddyn 5:    Chloe Evans, Deian Rees, Mia Lewis
Blwyddyn 6:   Elan Rees, Adam Lewis, Harri Knight        

 

 

Gwobr Platinwm

006

 

 

Gwerthu crefft wedi'u hailgylchu

 

IMG 0642 

Paratoi am y ffair Nadolig

IMG 3932

Plannu blodau

Clybiau 3

 

Clwb Eco - Gardd Fotaneg Gendelaethol Cymru

 

009

 

 Creu bwyd i'r adar

 

Casglu sbwriel

 

Masnach deg 

 

 


 

Eco-Gôd 

  • Peidiwch gwastraffu trydan.
  • Parchwch adnoddau'r ysgol.
  • Ail-gylchwch.
  • Cadw'ch yr ysgol yn lân a thaclus.
  • Trowch pob peiriant i ffwrdd ar ôl gorffen.
  • Trowch y trolïau i arbed trydan.
  • Bwytwch yn iach.
  • Cerddwch i'r ysgol.
  • Gwnewch y mwyaf o'r awyr agored.

 

ECOO

Dewiniaid Digidol

Arweinwyr Digidol

  Blwyddyn 3

Curtis, Gracie, Madi

Blwyddyn 4 

Dyfan, Mollie, Macey

Blwyddyn 5

Liam H, Megan , Will-John

Blwyddyn 6

 Ela R, Hari P, Keiran P

 

Sesiwn cyntaf y flwyddyn newydd

 IMG 5486

 

 Adolygiad Apiau 

Tric a Chlic, Sumdog, Brawddegau, Bingo, Mickey Mouse Maths, Betsan a Rocco, Guto Nyth Bran, Darllen y Ddraig, Photo Booth, Book Creator

Apiau newydd

IMG 0649

 

Chatterpix      ChatterPix

 

IMG 6447                       

 

 

 

                  IMG 5833

 

 

 

IMG 5009         

 

 Dysgu'r Derbyn sut i ddefnyddio'r apiau newydd

IMG 5293

IMG 0806

Gweithio'n galed yn helpu Mr Brown i roi speakr ar iPads yr ysgol

IMG 0366

 

Paratoi ar gyfer clwb codio (Microbits)

IMG 4532

 

Scratch