Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Clybiau

Mae gweithgareddau allgyrsiol o bwys mawr i'r ysgol am nifer o resymau. Maen nhw'n rhan allweddol o ddatblygiad addysgol a phersonol yr unigolyn. Er bod yr ysgol yn gwasanaethu dalgylch penodol, ei bwriad yw ehangu gorwelion y disgyblion trwy ymweliadau i'r theatr, y sinema a mannau o ddiddordeb arbennig, gweithgareddau'r Urdd a chyngherddau ar adegau arbennig. Pan fydd ymweliad allanol yn digwydd, yna mae'r ysgol yn gwahodd rhieni i gyfrannu'n wirfoddol tuag at y costau. Anogwn y plant sy'n cyfranogi mewn gweithgareddau clybiau lleol i roi gwybod i ni am dystysgrifau ac ati a ddaeth i'w rhan. Cynhelir cyflwyniadau yng ngwasanaethau'r ysgol a derbyn y plant llongyfarchiadau ar gampau mewn clybiau a chymdeithasau yn ystod eu horiau hamdden. Mae gan y'r ysgol draddodiad cryf ym maes chwaraeon a diwylliant. 

 

Clybiau ar ol Ysgol

Fe fydd y Clybiau yma yn rhedeg ar ol Ysgol (3.30 - 4.30) tan hanner tymor.

 

Dydd Llun

Clwb Gemau Bwrdd (Mrs Evans)

 

Dydd Mawrth

 Clwb Codio (Miss Griffiths)

Clwb Chwaraeon (Mrs Page)

Clwb Fitrwydd (Mrs Jones 3:10-4:15)

 

 

 Dydd Mercher

Cyngor Ysgol (Miss C Thomas)

Cyngor Eco ( Miss N Thomas)

Pel-droed (Mr Kiley)

Clwb cwis (Mrs James)

  

Dydd Iau

 Côr (Mrs Stevenson)

 

 

Dydd Gwener

 

 

 

Cyngor Ysgol

COUNCIL 3

Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn cael eu hethol gan eu dosbarth i gynrychioli ein barn. Prif nod y cyngor ysgol yw i weithio'n galed i wella ein hysgol. Mae'r Cyngor Ysgol yn rhoi llais cryf i ddisgyblion yn yr ysgol ar sut mae'r ysgol yn cael ei rhedeg. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd gyda Mrs Morgan a Miss Thomas ac maent yn trafod gwahanol ffordd o wella'r ysgol, cyfleoedd codi arian a llawer mwy.

 

Pwyllgor Cyngor Ysgol 

Cadeirydd:   Morgan Lucas
Is-Cadeirydd:   Brooke Jones
Trysorydd:    Zac Hurley
Ysgrifenydd:    Seren D'Angelo a Lucas Neate
Blwyddyn 1:   Macsen Davies, Maise Szulik
Blwyddyn 2:   Dylan Bartlett a Rachel Hurley
Blwyddyn 3:   Dyfan Battenbough, Ella Harries, Gethyn Nordhoff
Blwyddyn 4:    Georgia Palfrey, Celyn Morris, Liam Hulbert
Blwyddyn 5:   Seren D'Angelo, Mali Lewis, Lucas Neate
Blwyddyn 6: 

 Brook Jones, Zac Hurley, Morgan Lucas                                                                              

 COUNCIL 2

 

School Speakers Award 2017

Highly Commended Badge 2016

 

 

Ffair Nadolig

021

 

Arweinwyr Digidol

Arweinwyr Digidol

  Blwyddyn 3

Iestyn Elcock, Rhianna Williams,

Blwyddyn 4 

Andy Wu, Elin Thomas, Indie Osborne

Blwyddyn 5

 Elan Rees, Harri Knight

Blwyddyn 6

Osian Helbert, Bethan Dobson, Preston Osborne, Seren Morrison

 

 Adolygiad APP 

Tric a Chlic, Sumdog, Brawddegau, Bingo, Mickey Mouse Maths, Betsan a Rocco, Guto Nyth Bran, Darllen y Ddraig, Photo Booth, Book Creator

 

 

Lawrlwytho Google Chrome  

 

Codio- Microbits

 

 

 

Creu Cod qr

753

 

Defnyddio J2E5 i greu posteri ar sut i greu cod qr

750

 

754

 

 

Codio (J2Code)

 

 

Paratoi am ddiwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel 2018 gan ddefnyddio 'Do Ink'

 

036

IMG 2788

IMG 2789

 

E-ddiogelwch

10 dewis diogel

Elan

Clwb Eco

 Clwb Eco

 Mae'r rhaglen Ysgolion-Eco yn annog disgyblion i ymgysylltu â materion datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae gan ein hysgol Pwyllgor - Eco sydd yn cynnwys disgyblion, staff a llywodraethwyr. Mae'r Pwyllgor-Eco yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion Eco megis e.e. sbwriel, gwastraff ac ailgylchu.

 

Pwyllgor Clwb Eco 

Blwyddyn 1:   Celyn Davies, Harri Jones
Blwyddyn 2:   Caian Rees, Ffion Morrison
Blwyddyn 3:   Rhys Jones, Efa-Mai Fairburn, Lily Anthony
Blwyddyn 4:    Amber Griffiths, Llyr Thomas, Mason Lloyds
Blwyddyn 5:    Gracie Garland- Griffiths, Cai Thomas,
Blwyddyn 6:   Joseph Neate, Elisha Anthony, Taylor Davies            

 

 

Platinum Award

006

 

 

Clwb Eco - Gardd Fotaneg Gendelaethol Cymru

 

009

 

 Creu bwyd i'r adar

 

Casglu sbwriel

 

Masnach deg 

 

 


 

Eco-Gôd 

  • Peidiwch gwastraffu trydan.
  • Parchwch adnoddau'r ysgol.
  • Ail-gylchwch.
  • Cadw'ch yr ysgol yn lân a thaclus.
  • Trowch pob peiriant i ffwrdd ar ôl gorffen.
  • Trowch y trolïau i arbed trydan.
  • Bwytwch yn iach.
  • Cerddwch i'r ysgol.
  • Gwnewch y mwyaf o'r awyr agored.

 

ECOO

Clwb Codio

Code Club 2

 

 

Blwyddyn 3 a 4

Microbits

 

 

 

 

 

Blwyddyn 5 a 6

Scratch

Gwefannau defnyddiol

 

Hour of Code

https://code.org/

 

Scratch

https://scratch.mit.edu/

 

Code Club

https://www.codeclub.org.uk/

 

Tynker

https://www.tynker.com/

 

Microbits

https://www.microbit.co.uk/create-code

 

Made with code

https://www.madewithcode.com/projects/robots