Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Clybiau

Mae gweithgareddau allgyrsiol o bwys mawr i'r ysgol am nifer o resymau. Maen nhw'n rhan allweddol o ddatblygiad addysgol a phersonol yr unigolyn. Er bod yr ysgol yn gwasanaethu dalgylch penodol, ei bwriad yw ehangu gorwelion y disgyblion trwy ymweliadau i'r theatr, y sinema a mannau o ddiddordeb arbennig, gweithgareddau'r Urdd a chyngherddau ar adegau arbennig. Pan fydd ymweliad allanol yn digwydd, yna mae'r ysgol yn gwahodd rhieni i gyfrannu'n wirfoddol tuag at y costau. Anogwn y plant sy'n cyfranogi mewn gweithgareddau clybiau lleol i roi gwybod i ni am dystysgrifau ac ati a ddaeth i'w rhan. Cynhelir cyflwyniadau yng ngwasanaethau'r ysgol a derbyn y plant llongyfarchiadau ar gampau mewn clybiau a chymdeithasau yn ystod eu horiau hamdden. Mae gan y'r ysgol draddodiad cryf ym maes chwaraeon a diwylliant. 

 

Clybiau ar ol Ysgol

Fe fydd y Clybiau yma yn rhedeg ar ol Ysgol (3.30 - 4.30) tan hanner tymor.

 

Dydd Llun

 

 

 

Dydd Mawrth

 

 

 

 Dydd Mercher

 

  

Dydd Iau

 

 

 

Dydd Gwener

 

 

Cyngor Ysgol

 

Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn cael eu hethol gan eu dosbarth i gynrychioli ein barn. Prif nod y cyngor ysgol yw i weithio'n galed i wella ein hysgol. Mae'r Cyngor Ysgol yn rhoi llais cryf i ddisgyblion yn yr ysgol ar sut mae'r ysgol yn cael ei rhedeg. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd gyda Mrs Morgan a Miss Thomas ac maent yn trafod gwahanol ffordd o wella'r ysgol, cyfleoedd codi arian a llawer mwy.

 

Pwyllgor Cyngor Ysgol 

Cadeirydd:   
Is-Cadeirydd:   
Trysorydd:    
Ysgrifenydd:    
Blwyddyn 1:   Isabel Jones, Amelia Griffiths
Blwyddyn 2:   Ria prothero, Callum Williams
Blwyddyn 3:   Celyn Davies, Issac Moore
Blwyddyn 4:    Sophie Lloyd-Bartlett, Iestyn James, Keelan Lewis, Megan Williams
Blwyddyn 5:   Dyfan battenbough, Lili Knight, aaron hopkins, Morgan Thomas
Blwyddyn 6: 

 Mia Lewis, Elin Thomas, Dylan Page                                                                           

 COUNCIL 2

 

School Speakers Award 

Highly Commended Badge 2016

 

Gwasanaeth 2019

 

 

 

 

 

 Plant mewn angen 2019

Criw Cymraeg

 Criw Cymraeg

 Siarter Iaith

 

 

Blwyddyn 1:   Cadi Spurway, Harri Brown
Blwyddyn 2:   Eluned Pearce-Jones, Dyfan Rumming
Blwyddyn 3:   Mali Page, Wil Defi James
Blwyddyn 4:    Lili Leonard, Tiwlip Leonard, Caian Rees, Eden Jones
Blwyddyn 5:    Casi Pugh, Iolo Herbert, Macey Spowart, Gethin Nordhoff
Blwyddyn 6:   Llyr Thomas, Emily Jones                                                           

 

Gwasanaeth 2019

 

Cydweithio gyda'r Dewiniaid Digidol

 

Ymweld a'r ganolfan

 

Diwrnod  T.Llew.Jones

 

 

Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth

 

Diwrnod gwyn, coch a gwyrdd 

 

 

 

 

Cyfarfod Cyntaf 

 

Gwobr Efydd

Clybiau 2

Clwb Eco

 Clwb Eco

 Mae'r rhaglen Ysgolion-Eco yn annog disgyblion i ymgysylltu â materion datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae gan ein hysgol Pwyllgor - Eco sydd yn cynnwys disgyblion, staff a llywodraethwyr. Mae'r Pwyllgor-Eco yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion Eco megis e.e. sbwriel, gwastraff ac ailgylchu.

 

Pwyllgor Clwb Eco 

Blwyddyn 1:  Arria Thomas, Daisy Jones
Blwyddyn 2:  Lowri Smith, Owen Williams
Blwyddyn 3:   Alfie Sorokin Edwards, Cy Paynter
Blwyddyn 4:    Gracie Lewis, Issac Rees, Mckenzie Eady, Madi Spowart
Blwyddyn 5:    Jack griffiths, Tomos Thomas, Molly Vaughan-Jones, Efa-Mai Fairburn, G 
Blwyddyn 6:  Seren Whiles, Deian Rees                                              

 

Gwasanaeth 2019

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 2019

 

Casglu sbwriel

 

Cyfarfod cyntaf y flwyddyn

 

 

 

Gwobr Platinwm

006

 

 

Gwerthu crefft wedi'u hailgylchu

 

IMG 0642 

Paratoi am y ffair Nadolig

IMG 3932

Plannu blodau

Clybiau 3

 

Clwb Eco - Gardd Fotaneg Gendelaethol Cymru

 

009

 

 Creu bwyd i'r adar

 

Casglu sbwriel

 

 


 

Eco-Gôd 

  • Peidiwch gwastraffu trydan.
  • Parchwch adnoddau'r ysgol.
  • Ail-gylchwch.
  • Cadw'ch yr ysgol yn lân a thaclus.
  • Trowch pob peiriant i ffwrdd ar ôl gorffen.
  • Trowch y trolïau i arbed trydan.
  • Bwytwch yn iach.
  • Cerddwch i'r ysgol.
  • Gwnewch y mwyaf o'r awyr agored.

 

ECOO

Dewiniaid Digidol

Dewiniaid Digidol 

 

Blwyddyn 3

Hari Jones,  Llew, Macsen

Blwyddyn 4 

Curtis H, Rachel M, Lily Rees

Blwyddyn 5

Tally E, Tegan J, Mia R, Iestyn E

Blwyddyn 6

 Liam H. Andy W, 

 

Gwasanaeth 2019

 

Proseict Codio Blwyddyn 2

 

Gweithdy gyda'r cynorthwyydd

 

Paratoi ar gyfer gweithdy gyda'r cynorthwyydd

 

 Anfon e-bost

 

Creu holiadur gan ddefnyddio 'Microsoft Forms'

 

Dewiniaid Digidol yn gweithio gyda phlant Derbyn i greu lluniau Nadolig

 

 

Dewiniaid Digidol yn gweithio gyda phlant Meithrin

 

Dewiniaid Digidol yn gweithio gyda phlant Blwyddyn 1

 

Cydweithio gyda'r criw Cymraeg

 

Cyfarfod cyntaf 2019

 

 Creu avatar a bathodynnau