51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 075 128 IMG 1409 Debbie Ceri

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

GWAITH CARTREF

 

 Dydd Llun- Mathemateg

Homework1

 

Dydd Mercher - Darllen

 

Books (1)

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

 

 Homework4

 

 LLYFR DARLLEN 

Mae angen i'r plant sicrhau eu bod nhw yn dod â'u llyfrau darllen a chofnodion darllen personol i'r ysgol bob wythnos. Mae'r plant yn cymryd rhan mewn sesiynau Darllen dan Arweiniad drwy'r wythnos, ac rydym yn annog y disgyblion i ddarllen gartref i oedolyn yn rheolaidd, o leiaf unwaith yr wythnos. Rydym hefyd yn annog rhieni i ysgrifennu sylwadau yn y cofnod darllen pan fydd eich plentyn wedi darllen.

 

Homework2

 

 

GWISG YSGOL

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

 

 YMARFER CORFF

Fe fydd gwers ymarfer corff i'ch plentyn ym Mlwyddyn 6 ar ddydd Iau. Bydd angen dillad addas (e.e. 'shorts', crys -T) ar gyfer y wers. Diolch am eich cydweithrediad.

 

 Pe1

 

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith eich plentyn a / neu les yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Diolch

Mrs Stevenson/Mrs James

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Saesneg

Term 1

Oral, Reading and Writing work based on the novel ‘Danny, Champion of the World’ by Roald Dahl.
Poetry - ‘The Witches’ from Macbeth by Shakespeare
Autobiographies; Phrases in Parenthesis; Positive and Negative Adjectives.
Grammar – Adjectives and Adverbs; Synonyms
Factual Work on Pheasants; Debate – Poaching; Letter Writing.
Guided Reading; Punctuation – brackets and hyphens.
Various poems introduced as ‘A Poem a Week’. Storytelling based on work by Pie Corbett. 

 

Term 2 

Oral, Reading and Writing work based on the novel ‘The Abradizil’ by Andrew Gibson.
Work on Journals; Diaries; Newspapers.
Grammar – Homonyms and Antonyms; Alliteration.
Punctuation – Apostrophes and Colons.
Dialogues; Work on Fact and Opinion.
Poetry: Free Verse – ‘Brightly Coloured Scarf;’ ‘The Furniture Game’. ABC poem based on each letter of the alphabet.
Various poems introduced as ‘A Poem a Week; 

 

Term 3 

Oral, Reading and Writing work based on the novel ‘Carrie’s War’ by Nina Bawden.Various stories from Wales – ‘Dandelion Field’, ‘Owen and The Calf.’
Poetry – Haiku, Tankas, Cinquains, Kennings and Atmospheric Poems.
Classic Poetry – Jabberwoky; Timothy Winters.
Factual Work – based on World War II; Biographies.
Questioning Techniques – Open and Closed Questions.
Persuasive Writing – Bias and Developing an Argument.
Grammar Work – Nouns and Verbs; Prefixes and Suffixes; Idioms; Implicit and Explicit Statements; Dialogues; Letter Writing.
Various poems introduced as ‘A Poem a Week’. Storytelling techniques based on work by Pie Corbett.  

 

Cymraeg

Tymor 1 

Gwaith llafar, darllen ac ysgrifenedig yn seiliedig ar ystod o straeon fer a cherddi.
Straeon – ‘Dros Ben Llestri’ (Emily Huws), ‘Titanic’, ‘Cantre’r Gwaelod’
Cerddi – ‘Rhyfeddodau’ (W. Rhys Nicholas), ‘Ar Lan y Môr’ ‘Y Llwynog a’r Frân’, ‘U.F.O.’, ‘Aberfan’, ‘Tryweryn’.
Treiglad Llaes; Holiaduron; Cytseiniaid a Llafariaid.
Llythyr ffurfiol; Ysgrifennu Creadigol (Straeon a Cherddi);<br/ Atalnodi; Dyfyn-nodau; Negyddu Brawddegau; Cymariaethau; Gwaith Ymchwil (T. Llew Jones). 

 

Tymor 2 

Traddodiadau Cymreig – ‘Y Fari Lwyd’ a’r ‘Calennig’.
Straeon – ‘Elin Angharad’, ‘Llyn y Fan’, Santes Dwynwen, Dewi Sant.
Cerddi – ‘Pa Liw’ (Tudur Dylan Jones), ‘Sgwrs yr Anifeiliaid’.
Brawddegau pwysleisiol; Creu cymeriaid (ansoddeiriau; cymariaethau; trosiadau; idiomau)Treiglad Trwynol; Treiglad Meddal; Tagiau Siarad(Berfau) 
Darllen Ffeithiol – ‘Cymry Enwog’ – creu ffeil o ffeithiau. Defnyddio Thesawrws; Disgrifio lleoliad; Ysgrifennu straeon; Defnyddio dyfyniad i ddechrau stori; Atalnodi; Ysgrifennu Pennawd ar gyfer papur newydd.

 

Tymor 3 

Rhyddiaith a Barddoniaeth gan T. Llew Jones.
Gwaith llafar, darllen ac ysgrifenedig yn seiliedig ar y gwaith uchod.
Treiglad Meddal; Stori ‘Tommy Barrow – Ifaciwî yng Nghymru’. Gwaith ymchwil. Trosiadau.
Disgrifio Cymeriad.
Gwaith ar atalnodi. Unigol a Lluosog. Berfau Cryno. Ail-drefnu brawddegau  

Mathemateg

Term 1 

The strand Developing Numerical Reasoning will permeate all activities during the term.
Place Value to Millions. Read and write numbers to 1 million.
Develop various mental strategies for addition, subtraction, multiplication and division.
Develop strategies to recall multiplication tables up to 10x10. Multiply numbers and decimals by a multiple of 10.
Rounding and estimating work.
Work on Time – 24 hr and 12hr work. Durations. Counting forward and backward.
Using data skills. Looking at various graphs, spreadsheets, data bases.
Mode, range, median and mean. 

 

Term 2 

The strand Developing Numerical Reasoning will permeate all activities during the term.
Further work on:
Addition, subtraction, multiplication and division.
Decimals – addition, subtraction, multiplication and division. Finding decimal equivalences.
Fractions – Finding fraction equivalences. Comparing and ordering. Improper fractions and mixed numbers.
Percentages – Link with fractions and decimals. Finding percentages of sets based on 10%.
Further work on Time – Timetables, schedules, diaries. Calculating how long journeys take. Using stopwatches- time events in minutes and seconds to the nearest tenth of a second.
Temperature – measure and record temperatures (+ and – readings) Temperature differences.
Money – Profit and loss. Advantages and disadvantages of having a bank account.  

 

Term 3

The strand Developing Numerical Reasoning will permeate all activities during the term.
Length, weight and capacity.
Use a range of scales and measuring instruments.
Record measurements in different ways. Compare imperial and metric measurements.
2D shape and their properties.
3D shape and their properties.
Angles.
Probability.
Volume and Area.
Coordinates.
Further work on fractions, decimals, percentages, number, properties, data handling (pie charts).
Scale.

Gwyddoniaeth

Term 1 

Theme: How Things Work 

Electricity
How to draw a circuit.
Look at various circuits – simple, series and parallel
Switches
Insulators and Conductors
Build a lighthouse controlled by a switch
Investigative work – plan, carry out and record fair test
Resister Switches 

 

Light
Investigate various light sources
Look at shadows
Prisms
Good and bad reflective surfaces
Refraction of light
The sun
Night and Day
Transparent, transluscent and opaque objects 

 

Term 2 

Theme: How Things Work/The Sustainable Earth 

Sound
How sound is made
Create different sounds
How sound travels
Make a string telephone
How sound travels through materials and how we hear 

 

Materials
Solids, Liquids and Gases
Changing materials
Look at the effects of dissolving, melting, condensing, freezing, burning and cooking on materials
How to separate mixtures using various equipment (e.g. sieves) and processes such as evaporation
Look at the water cycle

 

Term 3 

Theme: Interdependence of Organisms 

Plants and Animals
Compare plants of different habitats
Look at the life cycle of a plant
Germination, Pollination and Fertilisation
Functions of different parts of the plant
Look at parts of the flower
Seed dispersal
Classification of plants and animals
Food Chains
Effects of pollution on the food chain
Habitats, and how animals adapt to their environment
Investigation – what affects plant growth 

 

 

Hanes

Half Spring Term and Summer Term

Theme: Second World War
Work based on the Second World War:
Timelines
When and why did the War take place
Evacuation
Rationing
Blackout
Anne Frank
Everyday life in the 1940s
Clothes and Fashion
The Blitz
Wartime experiences of local people
Government initiatives
Purpose of codes
Role of women
Popular songs and how they contributed to the War effort
How the local area was affected by the war
Visit to Swansea 1940s Museum

Daearyddiaeth

Autumn and Half Spring Term


Theme: Environmental Change - The Sea Empress Disaster
Various activities based on environmental change in Pembrokeshire – The Sea Empress Disaster.
Investigate the extent and results of the accident.
MAP WORK:
Map of U.K., Wales and Pembrokeshire.
Looking at different types of maps – road maps, O.S. maps.
Looking at the different features of Pembrokeshire e.g. as a holiday destination; Skomer Island.
PEOPLE AND THE ENVIRONMENT
Different ways in which people affect the environment.
Clean-up operation.
Milford Haven Oil Refinery and the worldwide movement of oil.
Approaches taken to manage the environment.

Addysg Grefyddol

Term 1 

Looking at people - what do we need/want? Look at how lucky we are. How do we care for others? Looking at various charities and research on laptops.
Read and discuss the parable 'The Good Samaritan'. Children write their own versions.
Look at stories in the Bible that show how Jesus helped others. Children to discuss and act out various stories in groups.
Armistice day : Remembering those who lost their lives. Discussing media/poetry. Children to write own poetry in remembrance of those who died/make poppies.
Look at and discuss the Jewish religion and beliefs/festivals.
Look at other religious festivals where light plays a prominent role, e.g. Hindu/Sikh festival :
Divali and the Christian festival : story of Christmas and the story of the Christingle.  

 

Term 2 

Story of Moses and the suffering of his people.
View video of Moses and discuss the messages within the story.
Discuss the Ten Commandments/importance of following rules in a community.
SEAL - understanding their responsibilities and their rights at school/community.
Discuss the 10 plagues and how people still suffer today. Share examples of how disasters still affect the world today.
Research work into Disasters and suffering, e.g. Aberfan, Tsnami and Hurricanes. (powerpoint presentations).
Visit to local church during Holy week. Children prepare questionnaires/interview vicar Teale.
Recount writing of story of Easter, from viewpoint of Jesus himself.
N.B. Appropriate use made of artefacts, pictorial, written and oral evidence. 

 

Term 3 

Discuss a few parables from the Bible and their messages.
Children to act out various parables, working in groups.
How did people learn about Jesus after his death? Discuss missionaries.
Look at the life of the Apostle Paul. Why was his work so important? Discuss.
Write a diary, as if you were Paul, sharing the word of God with others.
Inspiration. Look at people who have inspired others e.g. Mother Teresa of Calcutta, Helen Keller, Ghandi, Martin Luther King, Louis Braille and others.
Research work on those who have inspired (working in groups/partners).
Prepare INTERVIEWS and write a list of questions you would ask the above inspirational people about their lives, work and beliefs, if they were alive today.
CHANGES - SEAL programme (Closure when moving on to a new school and 'gifts' they will bring to their new school.) Discuss people who are important to them and create a personal card to a friend, outlining special qualities that he/she may have.
CHANGES - SEAL programme (Discuss the transition from primary to secondary school. Create a mind map outlining mixed feelings and strategies to overcome any fears.)
Identifying similarities/differences between 2 two religions, i.e. Islam/Christianity (Research work) working in pairs.
N.B. Appropriate use made of artefacts, pictorial, written and oral evidence.

Celf

Tymor 1 

Yn yr hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn ymchwilio ac yn efelychu technegau gwahanol o gyfnodau arlunio gwahanol megis Art Deco ac Act Nouveau. Byddant yn ymchwilio i mewn i hanes yr arlunwyr ar gyfnod, ac yn gwneud gwaith yn debyg i'r technegau yma.  

 

Tymor 2 

Yn yr ail dymor, bydd y disgyblion yn edrych ar gemau yn ystod yr ail ryfel byd, ac yn cymharu i'r rhai nawr. Ei gwaith fydd i ymchwilio, cynllunio a gwneud gem fydd yn addas i'r cyfnod yna, gan gofio bydd rhaid iddynt ddylunio'r bwrdd, cownteri a chreu cyfres o reolau i gyd-fynd. Byddant hefyd yn creu pypedau llaw. 

 

Tymor 3 

Yn yr hanner tymor olaf byddant yn edrych ar dechnegau sgetsio, gan ganolbwyntio ar ddarlunio wyneb person. Byddant yn edrych ar waith a hanes Augustus John, ac yn ceisio efelychu ei dechneg ef.

Dylunio a Thechnoleg

Tymor 1 

Yn yr hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn ymchwilio, dylunio a chreu cylchred trydanol i fynd ar gwch maent wedi creu. Bydd y gwaith yma yn atgyfnerthu'r hyn maent wedi ei ddysgu yng ngwyddoniaeth. Bydd y disgyblion yn gweithio mewn grwpiau bach i gynllunio a chreu cwch allan o bren, ac yna fydd yn cael ei bweru gan gylchred trydanol. Byddant yn treiali ei cwch ar ddwr, ac yn gwerthuso'n fanwl. 

 

Tymor 2 

Yn yr ail dymor, bydd y disgyblion yn creu mwgwd wrth fynd lawr at ffatri cynhyrchu plastig lleol, defnyddio peiriannau CAD A CAM, ac yn cynhyrchu mwgwd o safon uchel. Bydd y disgyblion wedi ymchwilio, dylunio syniadau am amryw o fygydau, cyn iddynt fynd i'r ffatri i greu eu syniad gorffenedig. 

 

Tymor 3

Yn y gwersi'r hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn cyd-weithio gyda phrosiect 'transition' gydag Ysgol Dyffryn Aman, prosiect 'F1 in Schools'. 

Addysg Gorfforol

Cwricwlwm Cenedlaethol Addysg Gorfforol: 

  • Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles (cylchdaith, gweithgaredddau cardiofasciwlar, cadw'n iach ac yn ffit).
  • Gweithgareddau Creadigol (gymnasteg a dawns).
  • Gweithgareddau antur (heriau tim a datrys problemau gyda phartner neu grwp bach, nofio, darllen cwmpawd a dilyn map).
  • Gweithgareddau cystadleuol (datblygu sgiliau a thechnegau taflu, derbyn, taro, teithio, rhedeg, neidio, elfen gystadleuol ar gyfer amddiggyn ac ymosod mewn gemau cystadleuol).

Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion yn cael y cyfle i ddysgu'r holl raglen astudio yma. Byddant yn c
hwarae gemau cystadleuol yn y tymor cyntaf yn ogystal a gwaith ar ei Iechyd Ffitrwydd a Lles. 

Yn yr ail dymor bydd y disgyblion yn cael uned o waith ar weithgareddau creadigol megis dawns a gymnasteg.  

Yn y trydydd tymor, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar sgiliau i ddatblygu ar gyfer gemau cystadleuol a hefyd sialensiau datrys problemau. 

Bydd hefyd y cyfle iddynt gael sesiynau nofio pob tymor yn Mhwll Nofio Rhydaman, lle mae'r ysgol yn dilyn unedau dysgu nofio sydd wedi eu hargymell gan y Sir.

Cerddoriaeth

Term 1 

Composing, Performing and Appraising work based on the theme of ‘Transport.’ (Primary Resource File)
Pass simple rhythmic phrases. Listen to and compare two musical phrases. Create their own musical phrases and pass it around a circle. Consider and create (body movement and sounds) the sounds of various means of transport and express them as symbols.
Combine sounds into group compositions and transcribe them for musical instruments. Listen to a range of music from various countries in different styles. Sing along with and move to the music.
Compare the styles of music.
Sing a range of more demanding unison songs and sometimes maintaining an independent vocal part (e.g. simple descant) 

 

Term 2 

Composing, Performing and Appraising work based on the theme of the ‘Environment.’ (Primary Resource File)
Graphic score – ‘The Sea.’ Appraise. Group pieces leading to a class piece(using 5 elements) Appraise ‘La Mer’ (Debussy. ‘The Flying Dutchman’ (Wagner). ‘The Sea Symphony’ (Vaughan Williams) Discuss and appraise sounds for ‘countryside piece.’Compose and combine group pieces to make a class piece. Graphic score of piece. Appraise ‘Vltava’ (Smetana) and ‘Pastoral Symphony’ (Beethoven) Compare 2 versions of ‘Countryside’ piece. Sounds in the classroom environment – discuss sounds (musical elements). Listen to a wide range of music in different styles. Sing a range of more demanding unison songs and begin to maintain an independent vocal part as part of a class performance. 

 

Term 3 

Composing, Appraising and Performing activities based on Rhythm and Pitch work.
Rhythm work based on the French naming system. (crotchets: quavers: minims: semibreves: semiquavers: dotted minims: dotted crotchets and quavers: 3/8 and 6/8 rhythms such as dotted crotchets and 3 quavers.
Rhythms of varying lengths 3/4/5/6 and up to 8 beats in length.
Pitch activities involve m-r-d-t-l; l-s-f-m-r-d-t, -l, and d’ –t-l-s-f-m-r-d. Part singing using sol-fa names and hand signs.
Sing a wide range of unison and two part songs controlling pitch, rhythm, dynamics and phrasing.