51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 128 Miss B IMG 1409 Laura Ceri

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

GWAITH CARTREF

 

 Dydd Llun- Mathemateg

Homework1

 

Dydd Mercher - Darllen

 

Books (1)

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

 

 Homework4

 

 LLYFR DARLLEN 

Mae angen i'r plant sicrhau eu bod nhw yn dod â'u llyfrau darllen a chofnodion darllen personol i'r ysgol bob wythnos. Mae'r plant yn cymryd rhan mewn sesiynau Darllen dan Arweiniad drwy'r wythnos, ac rydym yn annog y disgyblion i ddarllen gartref i oedolyn yn rheolaidd, o leiaf unwaith yr wythnos. Rydym hefyd yn annog rhieni i ysgrifennu sylwadau yn y cofnod darllen pan fydd eich plentyn wedi darllen.

 

Homework2

 

 

GWISG YSGOL

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

 Uniform

 

 YMARFER CORFF

Fe fydd gwers ymarfer corff i'ch plentyn ym Mlwyddyn 5 ar ddydd  Iau. Bydd angen dillad addas (e.e. 'shorts', crys -T) ar gyfer y wers. Diolch am eich cydweithrediad.

 

 Pe1

 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith eich plentyn a / neu les yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Diolch

Miss Beynon/Mrs James

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Saesneg

Term 1 

Novel - The Snow Spider: book cover; comprehension; cloze; character profile; birthday invitation; newspaper report; T.V. newsflash; letter to author; book review; new book cover; bullying discussion and dramatic representation; creative, instructional and persuasive writing.
Nouns; adjectives; pronouns; clauses; capital letters; full stop; comma; question mark; apostrophe for abbreviation.
Dictionary and Thesaurus work. Word derivations. Direct to Indirect speech & vice versa.
Prefixes and Suffixes.
Spelling/Spelling Journal.
Idioms. Similes. Vocabulary. Handwriting.
Poetry - Walter de la Mere; writing free verse and rap.
Investigating newspapers.
Shared, guided and individual reading.
Language games, quizzes and puzzles.
Poem of the Week. Pie Corbett story. 

 

Term 2 

Novel – The Lion, the Witch and the Wardrobe: comprehension; prediction; script writing & performing; role-play; menu; summarising; fact & opinion; discussion; explanation; mythical beasts; book review; creative writing.
Verbs; adverbs.
Hyphen; brackets; colon.
Spelling/Spelling Journal.
Handwriting.
Vocabulary.
Abbreviations.
Information & non-fiction books: using, cover, review; evaluating text: print and media, expressing opinion, letter to newspaper.
Proverbs & fables; personal & creative writing; poetry: writing Door and Metaphor poems.Shared, guided and individual reading.
Dictionary and Thesaurus work.
Language games, quizzes and puzzles.
Poem of the Week. Pie Corbett story.
 

 

Term 3 

Novel – The Secret Garden: comprehension, prediction, character study, role play, diary entry, dialect and accent, illustrating garden plan, book review, oral reading, writing from another viewpoint, compare film and book, creative writing.
Prepositions.
Homophones.
Proof reading.
Spelling/Spelling Journal.
Exclamation mark; apostrophe for possession.
Dictionary and Thesaurus work.
Word derivations.
Onomatopoea.
Alliteration.
Vocabulary.
Handwriting.
Reading and re-enacting play-script.
Persuasive writing.
Multicultural poetry: appreciation, writing poetry, review.
Shared, guided and individual reading.
Tub of Texts. Language games, puzzles and quizzes.

Cymraeg

Tymor 1 

Gweithgareddau yn seiliedig ar amrywiaeth o chwedlau, streaeon a barddoniaeth: darllen a deall; diweddglo arall; croesair; diarhebion; idiomau; cymariaethau.
Ysgrifennu llythyr.
Adolygu llyfr.
Ysgrifennu stori: teitl; dechrau, canol, diwedd; disgrifio cymeriad a lle.
Yr Wyddor: llafariaid a chytseiniaid; cenedl enwau; lluosog enwau; treiglad meddal; ffurfiau yr arddodiad ‘gan’; berfau – amser y ferf, negyddol y ferf, ffurf gryno’r ferf.
Y Modd Gorchmynol.
Atalnodi - dyfynnodau.
Sillafu.
Defnyddio Thesawrws a geiriadur.
Darllen.
Gemau iaith a phosau. 

 

Tymor 2 

Gweithgareddau yn seiliedig ar y nofel Dan: y clawr; darllen a deall; ysgrifennu: dyddiadur, deialog, adroddiad papur newydd, portread cymeriad, barddoniaeth; adolygu llyfr; chwarae rôl.
Barddoniaeth.
Ysgrifennu creadigol: stori; barddoniaeth.
Llythyr ffurfiol.
Mynegi barn.
Dydd Mawrth Ynyd; cyfarwyddiadau rysait.
Dewi Sant: ysgrifennu sgript; drama.
Hanes y Ddraig Goch a’r Anthem Genedlaethol.
Gwaith ‘cloze’.
Sillafu.
Atalnodi - dyfynnodau; marc cwestiwn; collnod; acen grom.
Cymraeg Safonol a Thafodiaeth.
Darllen.
Geiriadur a Thesawrws.
Ei/eu.
Gemau iaith. 

 

Tymor 3 

Gweithgareddau yn seiledig ar storiau, chwedlau, barddoniaeth a gwaith ffeithiol o Gynllun y Porth: darllen a deall; ysgrifennu disgrifiadol a phersonol; ysgrifennu o safbwynt arall; deialog; ymson; drama; trafodaeth; mynegi barn; – cynnal dadl dosbarth; gwerthuso ac ysgrifennu barddoniaeth; cynrychioliad graffig.
Adolygu llyfr a cherdd.
Sillafu.
Geirfa.
Darllen.
Gwaith Thesawrws a Geiriadur.
Gramadeg: Yr arddodiad; dau/dwy; Treiglad Meddal; Treiglad Trwynol.
Uniongyrchol i’r anuniongyrchol ac i’r gwrthwyneb.
Iaith llafar ac ysgrifenedig: llythyr a chwarae rôl.
Gemau iaith a phosau.

Mathemateg

Term 1

Numbers to millions: sequencing, place value, adding/subtracting powers of 10, ordering and comparing, halfway between.
Addition: doubles and near doubles, mental strategies.
Subtraction: multiples/near multiples of 10, two-/three-digit numbers.
Multiplication: multiplication by 10/100, divisibility.
Fractions: of a shape, equivalence.
Decimals: tenths.
Length.
Area.2D Shape: properties, lines.
Data Handling: drawing graphs, interpreting graphs and databases, range and mode, bar and bar line graphs.
Problem Solving.
Calculator work.
Mental arithmetic.  

 

Term 2 

Number to millions: number names, ordinal numbers.
Addition: 3-digit numbers, mental strategies..
Subtraction: three/four digit numbers, mental strategies.
Multiplication: doubling and halving.
Division: halving, linking multiplication and division.
Fractions: of a set; Percentages: concept, percentage of shapes, numbers, link between fractions, decimals and percentages.
Weight.
Time.
2D Shape: line symmetry.
3D Shape: naming, recognising, classifying and describing, octahedron, properties, nets.
Data Handling: Interpreting and drawing graphs – trend/line graphs, mean.
Problem solving.
Calculator work.
Mental Arithmetic 

 

Tymor 3 

Number to millions: estimating and rounding.
Number Properties: negative numbers, number patterns, odd and even numbers, multiples, factors and prime numbers, square numbers.
Addition: 4-digit numbers, standard written method.
Subtraction: standard written method up to 4-digit numbers.
Multiplication: written methods.
Division: 3-digit numbers and remainders, written method.
Decimals: hundredths.
Volume and Capacity. Mixed Measure: Imperial and Metric.
2D Shape: position, movement and angle: coordinates, translating shapes, acute and obtuse angles, measuring and estimating angles.
Data Handling:
Probability.
Problem solving.Calculator work.
Mental Arithmetic.

Gwyddoniaeth

Term 1 

Sun, Moon and Earth -shape and size.
The Solar System.
Position of the Sun - shadows; day and night
Orbiting of the Earth and Moon - seasons; moon phases.
Magnetism – forces of attraction and repulsion.
Gravitational force.
Friction.
Air resistance.
Direction of forces.
Measuring forces.
Weight.
Behaviour of forces.
Behaviour of springs.
Investigative process.
Enquiries. 

 

Term 2 

Grouping and classifying materials.
Compare properties of hardness; strength; flexibility and magnetic behaviour of everyday materials.
Relate these properties to everyday uses.
Compare effectiveness of materials as thermal and electrical insulators and conductors.
Study rocks and soil.
Plan and carry out investigations.
Enquiry activities 

 

Term 3 

The life processes common to all living things.
Function of teeth and dental care.
Body’s requirement for food, nutrition and a healthy diet.
Structure and function of the heart.
Breathing and circulation.
Blood circulation.
Benefits of exercise and its effect on pulse rate.
The Digestive System.
The Skeleton, joints and muscles.
Positions of major body organs.
Harmful effects of tobacco; alcohol; drugs.
Investigations.
Enquiries. 

 

Hanes

Term 1 

 

Term 2 

Life in Wales and Britain during the Victorian era.
The ways of life of people in the country and in an industrialised area which will include key events, developments and personalities: families; home-life; schools; religion; occupations;
farming and the dairy industry?
Recreate a Victorian Christmas. Compare with today.  

 

Term 3 

Continuation of the above to include: transport; clothing; the poor and the workhouse; Rebecca Riots; urban conditions. Compare with today.
Whole term project on the Victorians.
N.B. Whilst teaching this historical topic, appropriate use made of artefacts, pictorial, written and oral evidence. 

 

 

Daearyddiaeth

Term 1 

Geographical enquiry and skills based on a less economically developed country – India; including case study of an Indian village – Chembakolli.
Compare and contrast with their local area.
Reading and interpreting globe and variety of maps and atlases.
Longitude, latitude, contour lines.
Map boundaries.
Comprehension.
Geographical vocabulary.  

 

Term 2 

Guide book.
Literature – Footprints in the Forest.
Map skills: Direction, 8 compass points; 4-figure grid references; symbols and keys; scale to measure distances; draw maps and journeys/routes.
Climate and seasonal change.
Jobs.
Environmental change – debate.
Use of CD-Roms, Internet, DVDs.
Question geographical features and issues.  

 

Term 3 

 

Addysg Grefyddol

Term 1 

Experiences of oneself and others.
Good times and bad times - related feelings and experiences.
An ideal world.
Rules – importance and significance in everyday life in Christian and non-Christian faiths (Islam).
Write a harvest hymn.
Divali; Rama and Sita – Good conquering Evil (Hinduism).
Old Testament – Jonah.
New Testament – Christmas story; Christingle.
Dr Thomas Barnardo.
Mendhi patterns (Hinduism). 

 

Term 2 

Buildings and Special Places: emotions they evoke; study features of church, synagogue, temple, mosque, Ka’bah – related activities.
Martyrdom.
Pilgrimages.
Holy Week – The Crucifiction.
Pesach (Judaism). 

 

Term 3 

Symbols and Rituals.
Symbols of the main world religions.
Study different crosses.
Prayer positions.
Symbolic representations of water.
Books of the Bible.
New Testament: The twelve disciples; temptation – the temptations of Jesus; Zacchaeus.
Old Testament: Daniel in the lion’s den; map of Palestine.
Death as part of the Life Cycle.
Gandhi. 

 

 

 

Celf

Tymor 1 

Yn yr hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn arbrofi gyda gwahanol fathau o baent i greu darluniau gwahanol. Byddant yn efelychu gwaith arlunwyr sydd yn arbenigo yn y ffordd yna, ac yn gwerthuso ei gwaith wrth wneud hyn. Byddant yn cymharu gwaith arlunwyr o Gymru, ac yn edrych ar hanes darnau enwog. 

 

Tymor 2 

Yn y gyfres o wersi yma, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar ymchwilio, edrych ac arbrofi gyda gwahanol fathau o colag. Byddant yn edrych i ddechrau ar hanes y dechneg yma. Byddant yn cael y cyfle i greu colag gyda gwahanol ddefnydd mewn grwpiau bach.  

 

Tymor 3 

Yn y gwersi'r hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn edrych ar wahanol fathau o wehyddu, sut y dechreuodd, a hefyd ymchwilio i mewn i weld yr holl dechnegau sydd ar gael. Byddant yn gwehyddu syml gyda phapur, ‘gods eye’ a hefyd yn gwehyddu o gwmpas cryni ddisg. Bydd y disgyblion yn gwerthuso ei gwaith ar ddiwedd pob darn.

Dylunio a Thechnoleg

Tymor 1 

Yn yr hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn dechrau’r gwaith drwy edrych ar wahanol strwythurau o gwmpas y byd, ei siâp a’i chryfder, a'r defnydd maent wedi gwneud ohono. Byddant yn arbrofi gyda gwellt i greu'r strwythurau yma. Mewn grwpiau byddant yn dylunio a chreu tŷ ffrâm gan nodi’r mesuriadau a’i chreu gan ddefnyddio pren. 

 

Tymor 2 

Yn y gyfres o wersi yma, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar ymchwilio, edrych ac arbrofi gyda gwahanol fecanwaith. Byddant yn ymchwilio i weld sut mae'r rhain yn cael ei ddefnyddio pob dydd yn ein Byd, ac yn cael y cyfle i greu modelu sydd yn defnyddio’r mecanwaith yma e.e ‘gears’, ‘pulleys’, ‘levers’. 

 

Tymor 3

Yn y gwersi'r hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn edrych ar bethau sydd i ymwneud wrth goginio, ac yna’n cynllunio a chreu pitsa eu hunain. Byddant yn edrych ar hylendid bwyd, labeli bwyd ar holl wybodaeth sydd ar gael arnynt. Bydd y disgyblion yn creu holiadur gwybodaeth, ac yn dadansoddi’r canlyniadau. Byddant yn creu rysáit ar gyfer pitsa, ac yn ei ddilyn i greu eu pitsa unigol. 

Addysg Gorfforol

Cwricwlwm Cenedlaethol Addysg Gorfforol : 

  • Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles (cylchdaith, gweithgareddau cardiofasciwlar, cadw’n iach ac yn ffit)
  • Gweithgareddau Creadigol (gymnasteg a dawns)
  • Gweithgareddau antur (heriau tîm a datrys problemau gyda phartner neu grŵp bach, nofio, darllen cwmpawd a dilyn map)
  • Gweithgareddau cystadleuol(datblygu sgiliau a thechnegau taflu, derbyn, taro, teithio, rhedeg, neidio, elfen gystadleuol ar gyfer amddiffyn ac ymosod mewn gemau cystadleuol)

 

Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion yn cael y cyfle i ddysgu’r holl raglen astudio yma. Byddant yn chwarae gemau cystadleuol yn y tymor cyntaf yn ogystal â gwaith ar ei Iechyd Ffitrwydd a Lles. 

Yn yr ail dymor bydd y disgyblion yn cael uned o waith ar weithgareddau creadigol megis dawns a gymnasteg.

Yn y trydydd tymor, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar sgiliau i ddatblygu ar gyfer gemau cystadleuol a hefyd sialensiau datrys problemau. 

Bydd hefyd y cyfle iddynt gael sesiynau nofio pob tymor ym Mhwll Nofio Rhydaman, lle mae’r ysgol yn dilyn unedau dysgu nofio sydd wedi eu hargymell gan y Sir.

Cerddoriaeth

Tymor 1 

Composing, Performing, Appraising activities based on Space, through creating music for different planets, in Rondo form.
Listening, Appraising music, considering style and musical elements of Pitch, Duration, Pace, Timbre, Texture and Dynamics.
Introducing elements of Beat, Silence and Rests.  

 

Tymor 2 

Composing, Appraising and Performing activities based on Rhythm and Pitch work.
Rhythm work based on the French naming system.
Musical symbols and notation.
Rhythms of varying lengths, 3/4/5/6 beats in a bar including 3/8 and 6/8.
Pitch work based on the Kodaly method of pitch training together with Curwen hand signs.
Pitch activities involve D-S-M-D-L-d’; L’-R-F-L,-T.
Part singing using sol-fa names and hand signs.
Composing, Appraising and Performing involving Rhythm and Pitch combined. 

 

Tymor 3

Composing, Performing, Appraising activities based on the theme of Buildings and Structures, using Rhythmic Ostinati, The Pentatonic Scale and Melodic Ostinati as the main building blocks.