51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 076 IMG 1409 Juila Becca

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

GWAITH CARTREF

 Dydd Llun- Mathemateg

Homework1

 

Dydd Mercher - Darllen

 

Books (1)

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

 

 Homework4

 

 LLYFR DARLLEN 

Mae angen i'r plant sicrhau eu bod nhw yn dod â'u llyfrau darllen a chofnodion darllen personol i'r ysgol bob wythnos. Mae'r plant yn cymryd rhan mewn sesiynau Darllen dan Arweiniad drwy'r wythnos, ac rydym yn annog y disgyblion i ddarllen gartref i oedolyn yn rheolaidd, o leiaf unwaith yr wythnos. Rydym hefyd yn annog rhieni i ysgrifennu sylwadau yn y cofnod darllen pan fydd eich plentyn wedi darllen.

 

Homework2

 

 

GWISG YSGOL

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

 Uniform

 

 YMARFER CORFF

Fe fydd gwers ymarfer corff i'ch plentyn ym Mlwyddyn 4 ar ddydd Mawrth. Bydd angen dillad addas (e.e. 'shorts', crys -T) ar gyfer y wers. Diolch am eich cydweithrediad

 

 Pe1

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith eich plentyn a / neu les yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Diolch

Mr Kiley/Mrs Lewis

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Saesneg

Term 1 

Revise English Alphabet - arrange words/letters in alphabetical order.
Dictionary skills - finding definition of words, and parts of speech.
Read class novel - discuss content of text, express opinions about characters, and predict what will happen next.
Reading comprehensions - based on class novel, poetry and information text.
Grammar and punctuation work - Identify and use common and proper nouns; identify and write consonants and vowels; use ‘a’ and ‘an’ appropriately in front of words; verbs ending in –ed and ing and irregular verbs; creating compound words; adjectives; correct use of question mark.
Handwriting exercises - practice forming and joining letters correctly.
Write first and second draft of description - describing an imaginary monster.
Read history of Guy Fawkes and the Gunpowder Plot - role-play work, and reading comprehension.
Study persuasive writing create poster.
Complete Reading Response Sheets.
Plan and write first and second draft of a story.
Write and re-draft newspaper report based on events from class novel.
Write and re-draft poem - From my winter window I can see…..
Changing declarative sentences into imperative sentences.
Facts and opinions - re-write sentences to give only facts, without any opinions.
Study words printed in bold or in italic - learning that stressing these words can change meaning.
Various poems introduced as ‘A Poem a Week’
Storytelling based on work by Pie Corbett. 

 

Term 2 

Read class novel - discuss content, predict what will happen and complete comprehension work.
Put events from novel in chronological order.
Use thesaurus - find alternative words.
Create advertisement on computer - use persuasive writing.
Grammar and punctuation:- idioms, adjectives, similes, singular and plural nouns, use of exclamation mark, pronouns and speech marks,
Read, write and perform play scripts. Evaluate each other’s performances.
Handwriting exercises - to develop legible handwriting.
Study layout of postcards - write first and second draft of postcard.
Plan, write and re-draft story - develop ideas. Proofread work and make any necessary changes.
Read history of St.David - complete cloze procedure and comprehension work.
Write poem, based on character in class novel. Re-draft poem.
Evaluate book - complete reading response sheet.
Look at layout of letter - write first and second draft of letter to author of class novel.
Evaluate performance - complete PMI diagram.
Write explanation - using useful connectives.
Discussion - present an argument, from different points of view.
Various poems introduced as ‘A Poem a Week’
Storytelling based on work by Pie Corbett.  

 

Term 3 

Read class novel - discuss content, predict what will happen next, sequence events from novel and complete reading comprehensions.
Grammar and punctuation - adverbs, study parts of speech used in text, homophones, similes, adjectives, conjunctions, alliteration, apostrophes for possession and contraction.
Write first and second draft of diary entry, from a character’s point of view.
Plan and write stories. Re-draft stories, making any necessary changes. (One story as assessment task).
Exercises to develop legible, clear handwriting.
Use different sources to find information. Evaluate different search methods.
Read non-fictional text, and complete reading comprehension.
Word study - words containing ‘k’, words containing ‘soft c’, words ending in ‘y’, words containing ‘soft g’.
Use thesaurus and dictionary to improve quality of writing.
Study form and rhythm of limericks –write own personal limerick.
Read work out in front of others – evaluate and comment on other people’s work.
Study structure and layout of instructional writing. Write set of instructions.
View film, based on class novel - understand how something can be represented in different ways.
Write an account of visit to Llancaiach Fawr.
Various poems introduced as ‘A Poem a Week’
Storytelling based on work by Pie Corbett. 

Cymraeg

Tymor 1 

Gwaith yn seiliedig ar y nofel.
Trefnu syniadau i siarad mewn grwp.
Ymateb i ddarllen recordio mewn gwahanol ffyrdd.
Datblygu gwaith ysgrifenedig - ffeithiol a chreadigol.
Creu proffil, deialog, barddoniaeth, disgrifiadau, storiau, posteri, gwahoddiad a.y.y.b.
Defnyddio geiriaduron.
Gramadeg - adolygu'r wyddor, llafariaid a chytseiniaid, llythrennau bras, enwau, berfau, cyffelybu, geiriau sy'n perthyn a.y.y.b.
Atalnodi yn cynnwys dyfynodau.
Adolygu patrymau brawddegol a'r ferf gryno.
Ysgrifennu cyfeiriad.
Datblygu llawysgrifen.
Gwella sillafu. 

 

Tymor 2 

Datblygu gwaith tymor 1.
Gwaith yn seiliedig ar y nofel.
Gwaith llafar i drafod pwnc ac i greu sgript.
Ymateb i ddarllen a recordio mewn gwahanol ffyrdd.
Darllen fel grwp.
Datblygu gwaith ysgrifenedig i gynnwys - paragraffau, proffil, storiau, adroddiad, barddoniaeth, nodiadau, sgript, disgrifiadau a.y.y.b.
Gwaith ymhellach ar sillafu.
Datblygu llawysgrifen.
Gramadeg ac adolygu atalnodi, unigol/lluosog, cysyllteiriau, berfau, ansoddeiriau, trefnolion.
Gwaith llafar i ymestyn geirfa. 

 

Tymor 3 

Gwaith yn seiliedig ar y nofel.
Datblygu gwaith tymor 1 a 2 ymhellach h.y. darllen, trafod, sgwrsio, ateb cwestiynau a recordio mewn gwahanol ffyrdd.
Gramadeg - Adferfau, ansoddeiriau, collnod, "at" neu "i", "ei neu "eu", ffurf gryno'r ferf a.y.y.b.
Gwahanol mewn cymleth ar batrymau brawddegol a defnyddio paragraffau.
Ehangu gwaith ysgrifenedig yn cynnwys ysgrifennu ffeithiol a chreadigol, disgrifiadau, dyddiaduron, holiadur, llythyr a chyfarwyddiadau.
Datblygu darllen.
Datblygu sillafu.

Mathemateg

Term 1 

Read and write numbers in figures and words.
Place value - numbers to 4 digits.
Read and recognise negative numbers.
Rounding numbers to the nearest 10 and 100.
Making estimations.
Addition - Learn and use different methods. Solve problems involving addition (Assessment Task).
Odd and even numbers to 1000.
Recognise and continue number patterns.
Halve and double numbers.
Calculating perimeter of squares and rectangles.
Measuring length and converting units of length.
Handling data - tally charts, frequency tables, pictograms, bar charts, line graphs, Carroll diagrams, Venn diagrams.
Recognise positions using 8 point compass.
Subtraction work - learn and use different methods. Solve problems involving subtraction.
Time - Using analogue clocks to tell time to the nearest minute.
Time and order events, and use calendars.  

 

Term 2 

Multiplication work - multiplying 2 and 3 digit numbers by a single digit number; different ways of recording; solving problems.
Developing calculator skills.
Group Assessment Task (involving measure).
Money - recognise money values; count money values; find different ways to show values; add and subtract using money; use correct notation; solve problems involving money.
Division - divide 2 and 3 digit numbers by a single digit number; link multiplication and division;
division with remainders; solving problems involving division.
Fractions - find fractional quantities using known table facts; recognise fractions that are several parts of a whole; use fractional notation; recognise simple equivalent fractions; decimal and fractional notation for tenths.
Digital time - read hours and minutes on a 24-hour clock; calculate time intervals.
Weight - relationship between grams and kilograms.
Capacity - practical activities; relationships between millilitres and litres.
Revising measuring work - reading scales.
Taking temperature readings using thermometers.
Handling Data - use of computers to organise and present data; interpreting conclusions from data;
‘Let’s Think Through Maths’.
Area - counting squares and half squares.
Developing mathematical vocabulary and explaining results and procedures. 

 

Term 3 

Revise Maths work from Term 1 and 2 - prepare for Numeracy Tests.
Carry out National Numeracy Tests.
Revise Multiplication work - solving problems involving the 2,3,4,5,6,7,8,9 and 10 tables.
Shape - 2D and 3D shapes (name, identify and describe shapes).
Symmetry - identify lines of symmetry in 2D shapes.
Angles - recognise angles that are bigger/smaller than right-angles. Clockwise and anticlockwise movements.
Revise strategies for addition.
Solving puzzles and problems.
Division work - using methods to solve problems.
Handling Data - organising and representing data; extract and interpret information.
Money - order and compare costs, find totals and calculate change.
Revising and reinforcing the work covered over the year.

Gwyddoniaeth

Term 1

Light and Colour Identify different sources of light.
Learn how light travels from a source in straight lines.
Shadows - how they are formed.
Grouping materials - transparent, translucent and opaque.
Plan and carry out investigation - Do shadows get bigger or smaller when moved from a light source?
Study how the human eye works.
Colour and light in road safety - create road sign.
Using concave and convex mirrors.
Find information about light as a form of energy.
Electricity
Name and identify electrical appliances.
Electrical circuits - predict what happens to the light.
Dangers of mains electricity and batteries.
Find information about mains electricity, and how mains electricity is a form of energy that has been converted from other forms of electricity.
Conductors and insulators.
Using and creating a switch in an electrical circuit.
Assessment task - study drawing of electrical circuits and make predictions.
Plan and carry out investigation - changing the number of bulbs in an electrical circuit.
Drawing electrical symbols.
Challenge - make eyes on a Christmas card light, using electrical circuit.
Communicate ideas about electricity through drama. 

 

Term 2 

Sound
Label different parts of the human ear.
Listen to sounds made in the environment.
Learn how sounds are made.
Plan and carry out investigation - Which material ‘absorbs’ sound the best?
Materials
Describing properties of solids and liquids. Differences between solids and liquids.
Similarities between solids and liquids.
Mixing and separating materials.
Plan and carry out investigation - Which materials dissolve in water?
Looking at the properties of gases.
The Water cycle.
Group Assessment task - plan investigation.
Collect results from test and use them to create a graph. Form conclusion.
Grouping natural and man-made materials.
Make recycled paper.
Find information about waste and recycling. 

 

Term 3 

Living Things
Create simple food chain to show that most of our diet comes from plants.
Differences between living and non-living things.
Observing seeds and making detailed drawings of them.
Plan and carry out investigations - Do seeds needs water, light and soil for healthy germination?
Function of the roots in plants, and learn how water travels to different parts of the plant.
Label different parts of the flower.
Pollination and fertilisation.
Different ways seeds are dispersed.
Collect leaves, and use identification key.
Assessment task - test on work covered.
Identify different habitats.
Compare plants and animals found in two local environments.
Describe and compare different land and water habitats.
Create food chains.
Learn and use scientific vocabulary, e.g:- producer, consumer, predator, prey, carnivore, herbivore, etc.
Describe the conditions of a woodlouse habitat.
Find information about the human effect on the local environment and habitats - argue for and against.

Hanes

Term 2

Identify ways in which we can learn about the past.
History of Richard III and the Battle of Bosworth.
Who were the Tudor Monarchs?
Study the Tudor family tree.
The life of Henry VIII.
Henry VIII becomes Head of the Church.
Henry VIII and his six wives.  

 

Term 3

Facts and opinions about Henry VIII.
The Mary Rose.
Study portraits of Edward VI and Mary I.
The life of Queen Elizabeth I.
Comparing aspects of the life of Queen Elizabeth I and Queen Elizabeth II.
Exploration in Tudor times.
The Spanish Armada.
William Morgan and the Welsh Bible.
Study replica artefacts from the Tudor period.
Preparation for visit to Llancaiach Fawr.
Evaluation of visit to Llancaiach Fawr.
Rich and Poor people in Tudor times - clothing.
Rich and Poor people in Tudor times - food.
Revising the work covered in History.  

Daearyddiaeth

Term 1 

Use grids to locate sites on picture/maps.
Label the eight-point compass.
Locate Wales on map/globe. Find the location of towns/cities on a map of Wales.
Extract information about Wales from photographs.
Use knowledge of the characteristics of Wales to solve an everyday problem involving holiday vacations in Wales.
Discover the meaning of place names in Wales.
Name and locate countries in the United Kingdom, and in Europe, using atlases and maps.
Use secondary sources to discover and record facts about countries in Europe. Study flags of European countries.
Answer questions about Western countries, using information books.
Locate France and Paris on maps. Use and extend geographical vocabulary to describe location of places in Paris.
Create a fact-file about France.
Use photographs to gain knowledge and understanding of Paris.
Compare the weather in Paris and Cardiff. Create graph to show temperatures.
Compare the life of a child living in Paris, with children in Wales. Discuss similarities and differences, and advantages and disadvantages. 

 

Term 2 

Comparing tourist attractions in Wales and Paris.
Read information about the Eiffel Tower.
Decide whether statements about the Eiffel Tower are facts or opinions.
Write first and second draft of a postcard, including information about the Eiffel Tower.
Use Photo Booth on the Apple Macs to take photos.
Pollution problems in Paris – compare with problems in places in Wales.
Learn about different systems developed in Paris, to try and reduce air pollution.
Discuss advantages and disadvantages of using the Vẽlib system.
Discuss the for and against reasons of using the Autolib’ system, to try and reduce pollution in Paris.
Create a poster to persuade people in Paris to use the Autolib’ system. 

 

Celf a Dylunio

Term 1

Mixing primary colours to create secondary colours.
Creating shades and tints.
Study the painting ‘Monet’s Garden’, and try to copy the work, using various painting methods.
Discover information about the life of Claude Monet.
Evaluate own work (complete a PMI diagram).
Look at examples of Vincent Van Gogh’s work.
Create a painting which conveys a certain mood.
Create a Christmas tree, which includes at least one electrical bulb (link with Science work).
Create a Christmas card to take home at Christmas.
Create a calendar to take home at Christmas (using printing technique). 

 

Term 2 

Exercises to help draw what they see (not just what they think they see).
Study the painting of Dora Maar by Pablo Picasso.
Sketch a picture of Dora Maar, and use oil pastels to colour.
Study the portraits of famous people from the Tudor period.
Sketch picture of one of the historical portraits.
Work in small groups to create a collage of a famous person from the Tudor period.
Evaluate the methods and results of their collages, and the work of their fellow pupils. Express any changes they would make if they repeated the work. 

 

Term 3 

Look at a picture of the sculpture ‘The Owl’ by Pablo Picasso.
Draw pictures of birds.
Look at a picture of the sculpture ‘Rocking Chair No.2’ by Henry Moore.
Draw pictures using charcoal.
Experiment with clay to make figures.
Create pot using clay. Paint pot.
Study the painting ‘The Black Marble Clock’ by Paul Cézanne.
Use watercolours to create light and shade in picture of an apple.
Create a still life composition, based on ‘The Black Marble Clock’ by Paul Cézanne.

Dylunio a Thechnoleg

Term 1 

Use a floor robot to move around a simple obstacle course.
Record and follow instructions, using the floor robot.
Use and make a simple choice card, using electrical circuits.
Plan and create a game, which includes a ‘choice card’ and an electrical circuit.
Design and make a Christmas card, which incorporates an electrical circuit with bulb.
Evaluate own work, and other people’s work.
Learn how to use simple tools safely. 

 

Term 2 

Study sweet and chocolate wrappers. Discuss how sweets/chocolates are packaged in different ways for different purposes.
Discuss hygiene issues when working with food.
Follow recipe to make sweets. Create sequence of pictures to show how the sweets were made.
Study different shaped nets.
Design and create a package to hold sweets.
Evaluate their own work, and the work of others. 

 

Term 3 

Look at different patterns in the environment. Create own patterns.
Create pattern on fabric material.
Sketch ideas for flags.
Choose and modify a design for a flag.
Make a flag, to represent the school.
Evaluate their own flag, and flags that others have made.

Addysg Gorfforol

Cwricwlwm Cenedlaethol Addysg Gorfforol :

  • Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles (cylchdaith, gweithgareddau cardiofasciwlar, cadw’n iach ac yn ffit)
  • Gweithgareddau Creadigol (gymnasteg a dawns)
  • Gweithgareddau antur (heriau tîm a datrys problemau gyda phartner neu grŵp bach, nofio, darllen cwmpawd a dilyn map)
  • Gweithgareddau cystadleuol (datblygu sgiliau a thechnegau taflu, derbyn, taro, teithio, rhedeg, neidio, elfen gystadleuol ar gyfer amddiffyn ac ymosod mewn gemau cystadleuol)

Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion yn cael y cyfle i ddysgu’r holl raglen astudio yma. Byddant yn chwarae gemau cystadleuol yn y tymor cyntaf yn ogystal â gwaith ar ei Iechyd Ffitrwydd a Lles. 

Yn yr ail dymor bydd y disgyblion yn cael uned o waith ar weithgareddau creadigol megis dawns a gymnasteg. 

Yn y trydydd tymor, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar sgiliau i ddatblygu ar gyfer gemau cystadleuol a hefyd sialensiau datrys problemau. 

Bydd hefyd y cyfle iddynt gael sesiynau nofio pob tymor ym Mhwll Nofio Rhydaman, lle mae’r ysgol yn dilyn unedau dysgu nofio sydd wedi eu hargymell gan y Sir.

Cerddoriaeth

Term 1 

(Carmarthenshire County Music Resource File - 'Un Cam ar y Tro' - Unit 8 COLOURS)
Looking specifically at three colours - Red, Blue and Green, in order to create music which illustrates their individual, specific 'mood' or 'atmosphere'.
Learning how to co-operate to play creative music within a group, reading and interpreting a score, as well as, refining and improving the musical elements of their compositions.
Listening to and appraising some examples of music from different styles and cultures.
Singing unison songs with increased attention to posture, breathing, diction, tuning and dynamics and simple 2 part rounds.
 

 

Term 2 

(Carmarthenshire County Music Resource File - 'Un Cam ar y Tro' - Unit 5 LEGENDS and FABLES) Memorise the story of Culhwch ac Olwen from the Mabinogion.
Create music to enhance elements of the story i.e. by identifying MOOD and ATMOSPHERE.
Creating music to show SOUNDS, FEELINGS and ACTIONS, and using musical elements appropriately.
Learning how to maintain independent parts within a group performance.
Listen to and appraise some examples of Legends of popular music; highlighting different STYLES and CULTURES e.g. Elvis Presley, Beatles, Frank Sinatra, Tom Jones.
Learn and sing songs from 'Merlin' the Musical. (plus singing as Term 1) 

 

Term 3 

RHYTHM and PITCH work. (Music co-ordinator)
Rhythm - Use of French naming system.
Perform, imitate, memorise, internalise and recall musical phrases. Work on 3, 4, 5 & 6 beat patterns.
Composing and echoing, using tuned and untuned percussion instruments.
Maintain an independent part within a group as part of a group performance of a creative piece.
Pitch - Kodȃly method with Curwen hand signs.
Perform, compose and appraise own melodies.
Pitch - l-s-m-r-d; d, l,                       Rhythm =
Group piece - combining a simple melodic part with a rhythmic accompaniment.
Perform composition, paying attention to musical elements.
Sing unison songs with increased attention to posture, breathing, diction, tuning and dynamics.