51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 076 022 IMG 1409 Becca Jade

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

 GWAITH CARTREF

 

 Dydd Llun- Mathemateg

Homework1

 

Dydd Mercher - Darllen

 

Books (1)

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

 

 Homework4

 

 LLYFR DARLLEN 

Mae angen i'r plant sicrhau eu bod nhw yn dod â'u llyfrau darllen a chofnodion darllen personol i'r ysgol bob wythnos. Mae'r plant yn cymryd rhan mewn sesiynau Darllen dan Arweiniad drwy'r wythnos, ac rydym yn annog y disgyblion i ddarllen gartref i oedolyn yn rheolaidd, o leiaf unwaith yr wythnos. Rydym hefyd yn annog rhieni i ysgrifennu sylwadau yn y cofnod darllen pan fydd eich plentyn wedi darllen.

 

Homework2

 

 

GWISG YSGOL

A wnewch chi cicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch yn dda.

Uniform

 

 YMARFER CORFF

Fe fydd gwers ymarfer corff i'ch plentyn ym Mlwyddyn 3 ar ddydd Mawrth. Bydd angen dillad addas (e.e. 'shorts', crys -T) ar gyfer y wers. Diolch am eich cydweithrediad.

 

 Pe1

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith eich plentyn a / neu les yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Diolch

Mrs Page/Mr Kiley

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Saesneg

Term 1 

Oral, Reading and Writing work based on the novel ‘The Sheep Pig’ by Dick King-Smith.
Oracy activities – Discussion of cover; Group predictions; Drama scripts.
Reading activities – Cloze passages; Comprehension passages; Sequencing; Graphic modelling.
Creative writing – Writing stories in three parts; Predictions; Fables.
Poetry – Haiku; Free verse; ‘The Lonely Scarecrow’ (James Kirkup); Rhyming couplets; ‘The Cow’ (Roald Dahl); ‘Cows’ (James Reeves)
Introduction to English – ‘Jolly Phonics’; ‘Read, Write, Ink’ – Daily activities.
Grammar – Alphabet; Vowels and consonants; Plurals; Parts of speech; Punctuation; Dialects;
Spelling;
Handwriting.
Factual Work – Newspaper reports; Historical accounts; Scientific reports.
Guided Reading.
Various poems introduced as ‘Poem of the Week’
Storytelling based on work by Pie Corbett. 

 

Term 2 

Oral, Reading and Writing work based on the novel ‘Fantastic Mr Fox’ by Roald Dahl.
Oracy activities – Discussion of cover; Group predictions; Drama scripts.
Reading activities – Cloze passages; Comprehension passages; Sequencing; Graphic modelling.
Creative writing – Writing stories in three parts; Predictions; Fables.
Poetry – String Poems; Free verse; Reading of various poems - ‘Whipper Snapper; Poems by the Welsh author Gillian Clarke;
Introduction to English – ‘Jolly Phonics’; ‘Read, Write, Ink’ – Daily activities.
Grammar – Alphabet; Vowels and consonants; Plurals; Parts of speech; Punctuation; Dialects;
Spelling;
Dictionary work – Alphabetical order; Lists; Definitions.
Handwriting.
Factual Work – Postcards; Historical accounts; Scientific reports; Letter writing.
Guided Reading.
Designing posters.
Instructional texts.
Various poems introduced as ‘Poem of the Week’
Storytelling based on work by Pie Corbett. 

 

Term 3 

Oral, Reading and Writing work based on the novel ‘Charlotte’s Web’ by E B White.
Oracy activities – Discussion of cover; Group predictions; Drama scripts.
Reading activities – Cloze passages; Comprehension passages; Sequencing; Graphic modelling.
Creative writing – Writing stories in three parts; Predictions; Fables.
Poetry – Acrostic poetry based on the novel ‘Charlotte’s Web’; Free verse: Onomatopoeia poetry (‘purr and snarl’ words).
Introduction to English – ‘Jolly Phonics’; ‘Read, Write, Ink’ – Daily activities.
Grammar – to improve grammatical awareness; Punctuation; Spelling;
Handwriting.
Factual Work – Letter writing; Historical accounts; Scientific reports; Searching for information and presenting in the form of a report; Note taking: Fact and Opinion; Diary entry; Writing detailed descriptions.
Guided Reading – Fiction and non-fiction texts.
‘Curriculum Cymreig’ – Texts with a Welsh context.
Using reference books; Using dictionaries; Using a thesaurus.
Various poems introduced as ‘Poem of the Week’
Storytelling based on work by Pie Corbett. 

 

 

Cymraeg

Tymor 1 

Gweithgareddau’n seiliedig ar storïau’r Mabinogi. (Pwyll a Rhiannon; Branwen; Culhwch ac Olwen)
Gweithgareddau’n seiliedig ar lyfrau ‘Prosiect X’
Stori ‘Babwshca’ o Rwsia.
Hanes Guto Ffowc.
Siarad a gwrando - Trafod cynnwys lluniau allan o’r stori; Trefnu lluniau a brawddegau fel grŵp;
Deialogau.
Penawdau ac adroddiadau papur newydd.
Llythyr.
Gwaith creadigol - Ysgrifennu storïau mewn tri rhan; Gorffen stori; Rhagfynegi.
Barddoniaeth – Cyflythrennu – gwaith par a gwaith unigol.
Gwaith ymateb i lyfrau darllen dosbarth.
Ysgrifennu cyfarwyddiadau.
Ehangu geirfa a sillafu.
Gramadeg - Enwau; Yr Wyddor; Llafariaid a chytseiniaid; Geiriau croes; Atalnodi; a/ac; y/yr;
dyfynodau.
Ffurf gryno’r ferf. 

 

Tymor 2 

Gwaith yn seiliedig ar y llyfr ‘Hari Hyll yr Ail’ gan Gwyn Morgan.
Stori bywyd Dewi Sant.
Gwaith creadigol - Ysgrifennu storïau a darnau o farddoniaeth.
Gramadeg – Ansoddeiriau; Ehangu geirfa; Sillafu; Brawddegau; Unigol a lluosog.
Atalnodi – Atalnod; Dyfynodau; Marc cwestiwn.
Ysgrifennu adroddiad papur newydd.
Gwaith geiriadur a thesawrws.
Cyfweliad gydag awdur.
Dod o hyd i wybodaeth ffeithiol am berson.
Ysgrifennu llythyr.
Gwaith cywaith - ‘Myfi fy Hun’. (Pum pennod)
Trafodaethau grŵp.
Mynegi barn.
Gwaith darllen a deall.
Ysgrifennu cyfarwyddiadau.
Cyflwyno gwybodaeth.
Amser y ferf – Gorffennol; Ffurf gryno’r ferf. 

 

Tymor 3 

Gwaith yn seiliedig ar storïau allan o ‘Llyfr Darllen Newydd’ gan T. Llew Jones.
Barddoniaeth gan T. Llew Jones – ‘Y Llygoden a’r Gath’ a ‘Pwy sy’n Hoffi’r Glaw’.
Barddoniaeth – ‘Pan Fyddaf yn Ddeg’.
Gwaith creadigol - Ysgrifennu storïau a darnau o farddoniaeth.
Gramadeg - Ansoddeiriau; Cymariaethau; Ehangu geirfa; Sillafu; Brawddegau; Geiriau tebyg;
Diarhebion.
Atalnodi – Atalnod.
Dylunio hysbyseb.
Dod o hyd i wybodaeth ffeithiol – T. Llew Jones; Anifeiliaid.
Ysgrifennu llythyr.
Tasg dwyn i gof.
Trafodaethau grŵp.
Gwaith darllen a deall.
Ysgrifennu dyddiadur.
Taflen ymateb i ddarllen.
Ffurf gryno’r ferf.
Ymarferion llawysgrifen.
Gwaith adolygu - Darllen darnau a thrafod y cynnwys; Gweithgareddau darllen a deall; Ymarferion sillafu. 

 

Mathemateg

Term 1 

Properties of numbers.
Number sequencing.
Counting in 10s and 100s from any 2-digit number.
Counting on and back in 2s, 3s, 4s and 5s.
Odd and even numbers.
Read and write whole numbers to at least 1000.
Place value – 2 digits/3 digits and partition – hundreds, tens and units.
Compare and order numbers.
Ordinal numbers.
Round numbers to the nearest 10/100.
Addition and subtraction including problem solving activities.
Multiplication and division including problem solving activities.
Length.
Data handling:
Frequency tables.
Bar charts.
Constructing graphs including the use of ICT.
Analysing data.
Pictograms.
Let’s think Through Maths.
Mental maths activities at the beginning of each lesson. 

 

Term 2 

Addition - two and three digit numbers.
Subtraction.
Linking addition and subtraction.
Addition and subtraction problem solving activities.
Multiplication.
Division.
Linking multiplication and division.
Real life multiplication and division problems.
Find areas by counting squares.
Group assessment – ‘Which group member has the greatest hand area?’
Perimeters of shapes.
Analogue Time.
Digital time.
Lets’s think Through Maths. 

 

Term 3 

Money.
Fractions.
Carrol diagrams.
Venn diagrams.
Temperature.
Capacity.
Weight.
2D shapes.
3D shapes.
Months of the year and the calendar.
Symmetry.
Angles.
Tetrominos.
Pentominos.
Let’s Think Through Maths.
Mental maths activities at the beginning of each lesson. 

Gwyddoniaeth

Term 1 

Forces and Motion 

Attraction and repulsion of magnets.
Magnetic and non-magnetic materials.
Air resistance – Different objects from certain heights.
Friction – Slowing moving objects – Moving a brick across the floor with the least amount of force.
Moving objects using springs and elastic bands.
Looking at different springs.
Making simple force meters. Measuring forces. Using the Newton meter.
Up thrust and gravity.
Direction of force.
Behaviour of forces. 

 

The Earth and Beyond 

The relative positions and key features of the Sun and planets in the solar system.
The daily and annual movements of the Earth and their effect on day and year length.
Night and day.
Seasons.
Research work. 

 

Term 2 

Materials 

Introduction to materials. Different types - plastic, wood, metals, fabrics etc.
Grouping and classifying materials.
Materials used to build the school – work to be undertaken on the school outdoor area.
Properties of materials – hard, strong, flexible, see through etc.
Compare features and properties of some natural and made materials.
Study the properties of materials relating to their uses.
Tests for properties of materials –
Test for hardness.
Which paper is most absorbent?
Which fabric is most waterproof?
Flexible.
Materials for keeping us warm. During winter months (Insulation)
Build simple circuits and test for conductivity.
Describe rocks using their properties.
Describe soils - texture - identify soils.
Test to see which soil allows water through the best.

 

Term 3 

Ourselves

The names, positions, functions and relative sizes of a human’s main organs.
The seven life processes – human compared to that of animals.
Functions of the teeth.
How to care for the teeth.
The need for a variety of foods and exercise for human good health.
Structure and function of the heart.
The circulatory system.
Pulse – measure of heartbeat rate.
Investigation – Does exercise affect the pulse rate?
The skeleton.
Muscles and joints.
The effect of the human body on some drugs, e.g. alcohol, solvents, tobacco.
Link with community – Police talk. 

Hanes

Term 2/3

Work based on the Romans.
The origin of Rome.
Historical timeline.
The use of Roman artefacts to introduce the Romans.
Reasons why the Romans came to Wales.
Roman gardens.
Roman food.
Historical stories - Romulus and Remus; Caradog.
Roman day in the classroom where the children dress like a Roman, attend a Roman lesson, play Roman games and have a feast in Roman style.
Trip to Welsh hill fort at Caerleon.
Research work: Gods and goddesses; Food; Farming.
Roman buildings: Amphitheatre; Baths, Barracks; Villas.
Roman crafts: Mosaics; Pottery; Glass-making; Sculptures.
Visitor to the school to help the children make their own mosaics.
Roman clothing.
Roman roads and construction – Roman roads in Wales and Roman names for towns in Wales. 

 

Daearyddiaeth

Term 1/2 

Reading thermometers.
Brynamman Weather Tree.
Plans and photographs.
Draw plans of objects.
Draw plan of the classroom.
Co-ordinates.
Write instructions based on route from one location to another.
Draw routes from classroom to another location in the school.
Points of the compass.
Map of Great Britain to locate Brynamman.
Follow their route to school on a map and on the internet.
Using photographs to gain information about Brynamman.
Village walk.
Traffic survey.
Building survey.
Sing data collected from village walk to create data bases and graphs.
Interpreting data.
Advantages and disadvantages of living in Brynamman.
Create an information leaflet for the village of Brynamman. 

Addysg Grefyddol

Term 1 

The life of one religious leader - Jesus Christ. New Testament – His life and teachings and impact on people.
Jairus’ daughter.
The Ten Lepers.
Wedding at Cana of Galilee.
The Paralysed Man.
Blind Bartimaeus.
The Feeding of the 5,000.
The Samaritan Woman at the Well.
The Story of the Sea of Galilee.
Moral issues drawn from the above stories and how we can learn from the life of this great leader.
Places of worship associated with Christianity. 

 

Term 2 

Appreciation of different World Religions.
The symbols of the main World Religions –
Christianity.
Buddhism.
Hinduism.
Judaism.
Sikhism.
What is a symbol?
How a symbol is used generally and for what purpose.
Meanings of symbols in terms of Religion.
Brief outline of
Beliefs.
Sacred books.
Customs.
Rituals.
Places of worship of each religion. 

 

Term 3 

The importance of the sacred book – The Bible.
Its importance to us today.
Its background and relevance in contemporary society.
The story of William Morgan who translated the Bible into Welsh.
Mary Jones and her Bible.
Using Old Testament stories to illustrate moral issues.
Adam and Eve (Dishonesty).
Joseph (Jealousy; Forgiveness; Kindness).
The dangers of the tongue (James Chapter 3).
Noah (Making fun; Obedience).
David and Goliath (Appearances can be deceiving).
David and Jonathan (Friendship; Loyalty). 

 

Celf

Tymor 1 

Yn yr hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn arbrofi gyda thechnegau newydd. Byddant yn edrych ar wahanol elfennau o gelf megis llinell, siâp, tôn, gwead a phatrymau gwahanol. Byddant yn cael y cyfle i ddefnyddio amryw o dechnegau a ffyrdd yn ogystal ag efelychu gwaith arlunydd o Gymru. 

 

Tymor 2 

Yn y cyfnod o wersi yma, bydd y disgyblion yn edrych, cymharu â gwneud gwahanol emwaith. Byddant yn cymharu gwahanol emwaith o wledydd a chyfnodau gwahanol yn hanes, gan edrych ar amser y Rhufeiniaid yn bennaf, a’r patrymau a lliw oedd ar gael yn y cyfnod yna. Byddant yna’n mynd ymlaen i greu a darlunio darn o emwaith ymhob gwers e.e. mwclis, breichled. Byddan tyn darlunio ac yn gwerthuso ei gemwaith ar ddiwedd bob gwers. 

 

Tymor 3 

Yn y gwersi celf yr hanner tymor yna, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar rwbiadau a phrintio. Byddant yn cymharu gwead papur ac yn gwneud rhwbiadau o’r pethau y tu allan. Byddant yn cael y cyfle i wneud amryw o brintio e.e. bloc printio pren, patrymau yn ailadrodd, printio ag inc, creu stensil gan archwilio ac arbrofi'r dulliau yma. 

Dylunio a Thechnoleg

Tymor 1 

Yn y gyfres o wersi yma, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar y sgil o greu cardiau pop-up.I ddechrau, byddant yn archwilio ac yn gweld yr amrywiaeth sydd ar y farchnad yn barod ac yn cymryd syniadau o’r rhain. Byddant yn datblygu ei sgiliau ac yn creu amrywiaeth o gardiau sydd a gwahanol ‘pop-up’ ynddynt. Bydd y disgyblion yn creu carden Nadolig gan ganolbwyntio ar un o’r technegau ‘pop up’ yma. 

 

Tymor 2 

Yn yr hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn creu fila Rufeinig sydd yn cyd fynd gyda’i gwaith hanes y tymor. Byddant yn archwilio i mewn i sut oedd yr adeiladau yma’n edrych, ac yn rhannu syniadau fel dosbarth i greu cynllun. Bydd y disgyblion yn rhannu mewn grwpiau bach i fod yn gyfrifol am un rhan o’r adeilad megis yr ardd, y lloriau mosaic ar raglen ryngweithiol, y fila, a byddant yn rhoi at ei gilydd ar ôl i bob rhan ei gwblhau. 

 

Tymor 3 

Yn y gwersi'r hanner tymor yma, bydd y disgyblion yn edrych ar hylendid bwyd ac yn creu brechdan eu hunain. Bydd cyfres o wersi blasu gwahanol bethau, megis bara, menyn, llenwadau a byddant yn rhoi ei barn ar rain. Bydd hyn yn dilyn at eu cynllun a chyfarwyddiadau i greu ei brechdan eu hunain.

Addysg Gorfforol

Cwricwlwm Cenedlaethol Addysg Gorfforol :

  • Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles (cylchdaith, gweithgareddau cardiofasciwlar, cadw’n iach ac yn ffit)
  • Gweithgareddau Creadigol (gymnasteg a dawns)
  • Gweithgareddau antur (heriau tîm a datrys problemau gyda phartner neu grŵp bach, nofio, darllen cwmpawd a dilyn map)
  • Gweithgareddau cystadleuol (datblygu sgiliau a thechnegau taflu, derbyn, taro, teithio, rhedeg, neidio, elfen gystadleuol ar gyfer amddiffyn ac ymosod mewn gemau cystadleuol)

Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion yn cael y cyfle i ddysgu’r holl raglen astudio yma. Byddant yn chwarae gemau cystadleuol yn y tymor cyntaf yn ogystal â gwaith ar ei Iechyd Ffitrwydd a Lles. 

Yn yr ail dymor bydd y disgyblion yn cael uned o waith ar weithgareddau creadigol megis dawns a gymnasteg.Yn y trydydd tymor, bydd y disgyblion yn canolbwyntio ar sgiliau i ddatblygu ar gyfer gemau cystadleuol a hefyd sialensiau datrys problemau.

Bydd hefyd y cyfle iddynt gael sesiynau nofio pob tymor ym Mhwll Nofio Rhydaman, lle mae’r ysgol yn dilyn unedau dysgu nofio sydd wedi eu hargymell gan y Sir.

Cerddoriaeth

Term 1 

Singing a variety of songs – traditional folk songs, religious, original compositions, action songs. Modern songs and carols.
Composing, performing and appraising – work based on Unit 3 of the Primary Resource File ‘Un Cam ar y Tro’ – Theme Ourselves.
Rhythms – using children’s names and other words.
Notation.
Appraising three different styles of performing the same song – (Blues; rock; Folk) ‘Mae gen i ddwy lygaid’.
Compose own ‘rap’ song.
Appraising work of other composers – Elgar’s ‘Enigma Variations.
Development of musical elements through the above. 

 

Term 2 

Singing a variety of songs, gradually increasing in difficulty – Tune and words etc.
Rhythm awareness – use of the French naming system to establish understanding.
Work to reinforce regular pulse, memorising, imitating various rhythms.
Dictation; echo exercises – various rhythm games.
Composing, performing and appraising own 3 and 4 beat rhythms.Group pieces – AB or ABA structure.
Pitch awareness.
Play patterns on tuned and un-tuned instruments. 

 

Term 3 

Singing a variety of songs – unison and rounds; simple two part songs (increased level of difficulty.)
Composing, performing and appraising – work based on Unit 6 of the Primary Resource File ‘Un Cam ar y Tro’ – Theme Toys and Games.
Composing music to match the movement of certain toys.
Performing and appraising own compositions.
Appraising work of other composers e.g. Stravinsky’s ‘Petrushka’
Develop an understanding of the musical elements through various games. 

 

 

 ar prynhawn dydd Gwener. F